Hjem

Eiendomsavdelingen

Ansatte ved Eiendomsavdelingen

Otto Andreassens bilde

Otto Andreassen

Driftsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 90 07
 • +47 452 53 212

Otto.Andreassen@uib.no

Rune Andresens bilde

Rune Andresen

Driftsleder, Vedlikeholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 92
 • +47 414 18 916

Rune.Andresen@uib.no

Arvid Arnesens bilde

Arvid Arnesen

Overingeniør, Områdeleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 67 18
 • +47 915 62 209

Arvid.Arnesen@uib.no

Paal Astrup-Rønquists bilde

Paal Astrup-Rønquist

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 50
 • +47 414 18 912

Paal.Ronquist@uib.no

Even Berges bilde

Even Berge

Avdelingsdirektør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 99 06 07
 • +47 958 32 609

Even.Berge@uib.no

Grzegorz Biedrons bilde

Grzegorz Biedron

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 922

Grzegorz.Biedron@uib.no

Susanne Bjørges bilde

Susanne Bjørge

Lærling

Eiendomsavdelingen

 • +47 948 78 994

Susanne.Bjorge@uib.no

Atle Bjørkes bilde

Atle Bjørke

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 954 66 587

Atle.Bjorke@uib.no

Bjørn Morten Bjørsviks bilde

Bjørn Morten Bjørsvik

Driftsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 921

Bjorn.Bjorsvik@uib.no

Anette Cecilie Blichs bilde

Anette Cecilie Blich

Kontorsjef, Leder Renhold

Eiendomsavdelingen

 • +47 481 62 677
 • +47 481 62 677

Anette.Blich@uib.no

Eva Blytts bilde

Eva Blytt

Senioringeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 475 17 170

Eva.Blytt@uib.no

Ove Botneviks bilde

Ove Botnevik

Seksjonssjef, Areal

Eiendomsavdelingen

 • +47 915 58 764

Ove.Botnevik@uib.no

Knut Egil Børness bilde

Knut Egil Børnes

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 20 71
 • +47 917 20 007

Knut.Bornes@uib.no

Thomas Vindal Christensens bilde

Thomas Vindal Christensen

Førstekonsulent

Eiendomsavdelingen

 • +47 948 09 099

Thomas.Christensen@uib.no

Kevin Daviess bilde

Kevin Davies

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

Kevin.Davies@uib.no

Amela Defterdarevics bilde

Amela Defterdarevic

Overingeniør, Prosjektleder - interiør

Eiendomsavdelingen

 • +47 477 51 067

Amela.Defterdarevic@uib.no

Jan Olav Eliassens bilde

Jan Olav Eliassen

Driftsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 50

Jan.Eliassen@uib.no

Kjell Erik Eliassens bilde

Kjell Erik Eliassen

Driftsleder, Vedlikeholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 04
 • +47 915 62 208

Kjell.Eliassen@uib.no

Ørjan Remy Falchs bilde

Ørjan Remy Falch

EKSTERN

Eiendomsavdelingen

 • +47 916 46 259

Orjan.Falch@uib.no

Nils-Erik Fiksdals bilde

Nils-Erik Fiksdal

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 49
 • +47 992 05 970

Nils-erik.Fiksdal@uib.no

Bjørn Alfred Fjeldes bilde

Bjørn Alfred Fjelde

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 906

Bjorn.Fjelde@uib.no

Damian Floress bilde

Damian Flores

Senioringeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 975 57 125

Damian.Flores@uib.no

Svein Fosses bilde

Svein Fosse

Driftsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 93
 • +47 414 18 919

Svein.Fosse@uib.no

Helge Fosses bilde

Helge Fosse

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 98
 • +47 414 18 918

Helge.Fosse@uib.no

Øistein Fotlands bilde

Øistein Fotland

Overingeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 407 65 594

Oistein.Fotland@uib.no

Arne Franck-Nielsens bilde

Arne Franck-Nielsen

Fagdirektør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 13 65 54

Arne.Franck-Nielsen@uib.no

Karsten Førlands bilde

Karsten Førland

Driftsleder, Vedlikeholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 62 50
 • +47 414 18 926

Karsten.Forland@uib.no

Frank-Ove Gjengedals bilde

Frank-Ove Gjengedal

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 62 50
 • +47 414 18 930

Frank-ove.Gjengedal@uib.no

Solveig Gjerstads bilde

Solveig Gjerstad

Renholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 67
 • +47 466 13 442

Solveig.Gjerstad@uib.no

Beathe Gjertsens bilde

Beathe Gjertsen

Seniorkonsulent

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 22
 • +47 951 07 775

Beathe.Gjertsen@uib.no

Torbjørn Halvorsens bilde

Torbjørn Halvorsen

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 62 50
 • +47 922 94 126

Torbjorn.Halvorsen@uib.no

Monica Haukelands bilde

Monica Haukeland

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 480 14 155
 • +47 480 14 155

Monica.Haukeland@uib.no

Øystein Henriksens bilde

Øystein Henriksen

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 20 71
 • +47 900 34 064

Oystein.Henriksen@uib.no

Daniel Kristoffer Herdleværs bilde

Daniel Kristoffer Herdlevær

EKSTERN

Eiendomsavdelingen

 • +47 484 05 346

Daniel.Herdlever@uib.no

Randi Norma Higraffs bilde

Randi Norma Higraff

Førstekonsulent

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 05

Randi.Higraff@uib.no

Tom Hilts bilde

Tom Hilt

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 469 28 526

Tom.Hilt@uib.no

Odd Erling Hjøllos bilde

Odd Erling Hjøllo

Senioringeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 466 34 492

Odd.Hjollo@uib.no

Bjørn Atle Holmedals bilde

Bjørn Atle Holmedal

Formann

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 66
 • +47 414 18 909

Bjorn.Atle.Holmedal@uib.no

Rune Hovlands bilde

Rune Hovland

Overingeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 952 97 845

Rune.Hovland@uib.no

Bjarne Isagers bilde

Bjarne Isager

Overingeniør, Prosjektleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 927

Bjarne.Isager@uib.no

Frank Iversens bilde

Frank Iversen

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 10
 • +47 414 18 910

Frank.Iversen@uib.no

Steinar Jacobsens bilde

Steinar Jacobsen

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 50

Steinar.Jacobsen@uib.no

Robert Karol Janiaks bilde

Robert Karol Janiak

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

Robert.Janiak@uib.no

Daniel Johannesens bilde

Daniel Johannesen

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 66
 • +47 992 05 971

Daniel.Johannesen@uib.no

Svein-Erik Johannessens bilde

Svein-Erik Johannessen

Overingeniør, SD-anlegg

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 94
 • +47 900 41 232

Svein-Erik.Johannessen@uib.no

Fred Atle Johannessens bilde

Fred Atle Johannessen

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 925

Fred.Johannessen@uib.no

Arild Johannessens bilde

Arild Johannessen

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 66
 • +47 992 05 972

Arild.Johannessen@uib.no

Trond Klinge Johnsens bilde

Trond Klinge Johnsen

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 50
 • +47 414 18 901

Trond.Johnsen@uib.no

Tom Ketelsens bilde

Tom Ketelsen

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 62 50
 • +47 924 66 336

Tom.Ketelsen@uib.no

Torhild Kjeilens bilde

Torhild Kjeilen

Fagarbeider m/fagbrev

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 92
 • +47 55 58 96 53

Torhild.Kjeilen@uib.no

Kjell Arne Kjærgårds bilde

Kjell Arne Kjærgård

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 915 62 210

Kjell.Kjergard@uib.no

Stein Kuvens bilde

Stein Kuven

Overingeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 452 57 405

Stein.Kuven@uib.no

Kristina Kvarengs bilde

Kristina Kvareng

Overingeniør, Interiørdesigner

Eiendomsavdelingen

 • +47 997 12 029

Kristina.Kvareng@uib.no

Svein Bjarne Langvads bilde

Svein Bjarne Langvad

Overingeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 970 70 905

Svein.Langvad@uib.no

Agnethe Erstad Larsens bilde

Agnethe Erstad Larsen

Underdirektør, Ass.eiendomsdirektør

Eiendomsavdelingen

 • +47 970 61 306

Agnethe.Larsen@uib.no

Knut Egil Larsens bilde

Knut Egil Larsen

Formann

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 20 71
 • +47 905 04 899

Knut-Egil.Larsen@uib.no

Anne-Britt Nævdal Laviks bilde

Anne-Britt Nævdal Lavik

Førstekonsulent

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 04
 • +47 959 44 154

Anne-Britt.Lavik@uib.no

Ellen Liens bilde

Ellen Lien

Rådgiver

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 72 71
 • +47 975 06 074

Ellen.Lien@uib.no

Jerzy Lignars bilde

Jerzy Lignar

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 10
 • +47 414 18 907

Jerzy.Lignar@uib.no

Gunn Madsens bilde

Gunn Madsen

Fagarbeider m/fagbrev

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 92
 • +47 411 29 175

Gunn.Madsen@uib.no

John Arne Myrvolls bilde

John Arne Myrvoll

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 908

John.Myrvoll@uib.no

Bente Mæhlens bilde

Bente Mæhlen

Driftsleder, Vedlikeholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 11
 • +47 414 18 904

Bente.Mahlen@uib.no

Lars Roald Nesses bilde

Lars Roald Nesse

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 50
 • +47 414 18 902

Lars.Nesse@uib.no

Kjartan Nessets bilde

Kjartan Nesset

Sjefingeniør, Seksjonssjef - Prosjekt

Eiendomsavdelingen

 • +47 959 12 831

Kjartan.Nesset@uib.no

Øyvind Nilsens bilde

Øyvind Nilsen

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 20 71
 • +47 913 83 538

Oyvind.Nilsen@uib.no

Jan-Terje Nygaards bilde

Jan-Terje Nygaard

Senioringeniør, Seksjonssjef Drift

Eiendomsavdelingen

 • +47 915 64 650

Jan-Terje.Nygaard@uib.no

Jostein Olsens bilde

Jostein Olsen

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

Jostein.Olsen@uib.no

Svein Aage Olssons bilde

Svein Aage Olsson

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 62 50
 • +47 480 96 664

Svein.Olsson@uib.no

Arne Orrestads bilde

Arne Orrestad

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 93
 • +47 414 18 923

Arne.Orrestad@uib.no

Andreas Paepenmöllers bilde

Andreas Paepenmöller

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 461 97 787

Andreas.Paepenmoller@uib.no

Arthur Pedersens bilde

Arthur Pedersen

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 905

Arthur.Pedersen@uib.no

Sverre Pettersens bilde

Sverre Pettersen

Kontorsjef, Leder av transport- og parkseksjonen

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 82 12
 • +47 452 28 282

Sverre.Pettersen@uib.no

Tor Erik Rasmussens bilde

Tor Erik Rasmussen

Overingeniør, Prosjektleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 71

Tor.Rasmussen@uib.no

Tore Reigstads bilde

Tore Reigstad

Overingeniør, Brann- og sikkerhetsing.

Eiendomsavdelingen

 • +47 910 01 919

Tore.Reigstad@uib.no

Helge Rekves bilde

Helge Rekve

Underdirektør

Eiendomsavdelingen

 • +47 400 37 372

Helge.Rekve@uib.no

Susanne Rundhovdes bilde

Susanne Rundhovde

Overingeniør, DAK og FDV

Eiendomsavdelingen

 • +47 405 57 737

Susanne.Rundhovde@uib.no

Eva Røyranes bilde

Eva Røyrane

Seniorkonsulent

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 02

Eva.Royrane@uib.no

Olaf Sander Smedhaugs bilde

Olaf Sander Smedhaug

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 50
 • +47 915 62 216

Sander.Smedhaug@uib.no

Magnar Torleif Smiths bilde

Magnar Torleif Smith

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 50
 • +47 414 18 903

Magnar.Smith@uib.no

Frederik Sneves bilde

Frederik Sneve

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 20 71
 • +47 977 53 553

Frederik.Sneve@uib.no

Rune Solbergs bilde

Rune Solberg

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 913 83 537

Rune.Solberg@uib.no

Anette Mjørlaug Spords bilde

Anette Mjørlaug Spord

Overingeniør, Gruppeleder - interiør og skilting

Eiendomsavdelingen

 • +47 970 68 423

Anette.Spord@uib.no

Roald Steensens bilde

Roald Steensen

Driftsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 919 12 738

Roald.Steensen@uib.no

Morten Storheims bilde

Morten Storheim

Senioringeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 909 85 213

Morten.Storheim@uib.no

Jostein Sundals bilde

Jostein Sundal

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 10
 • +47 480 14 156

Jostein.Sundal@uib.no

Steinar Sundbergs bilde

Steinar Sundberg

Overingeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 948 76 235

Steinar.Sundberg@uib.no

Simen Sætersdals bilde

Simen Sætersdal

Rådgiver, Daglig leder eiendomsselskapene

Eiendomsavdelingen

 • +47 934 31 988

Simen.Setersdal@uib.no

Arild Sørensens bilde

Arild Sørensen

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 916 35 509
 • +47 916 35 509

Arild.Sorensen@uib.no

Stein Erik Tangens bilde

Stein Erik Tangen

Konsulent, Kortsenteret

Eiendomsavdelingen

Stein.Tangen@uib.no

Ketil Thorbjørnsens bilde

Ketil Thorbjørnsen

Seniorkonsulent

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 47 60

Ketil.Thorbjornsen@uib.no

Bjarte Thorsens bilde

Bjarte Thorsen

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 10
 • +47 992 05 978

Bjarte.Thorsen@uib.no

Kjell Arvid Tjeltas bilde

Kjell Arvid Tjelta

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 914
 • +47 414 18 914

Kjell.Tjelta@uib.no

Kjell Trengereids bilde

Kjell Trengereid

Overingeniør, Prosjektleder inventar

Eiendomsavdelingen

 • +47 970 18 792

Kjell.Trengereid@uib.no

Åse Tveitness bilde

Åse Tveitnes

Seniorarkitekt, Kulturminneansvarlig

Eiendomsavdelingen

 • +47 930 96 676

Ase.Tveitnes@uib.no

Siren Tyborgness bilde

Siren Tyborgnes

Seniorkonsulent

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 99 09

Siren.Tyborgnes@uib.no

Terje Tyssedals bilde

Terje Tyssedal

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 62 50
 • +47 992 05 967

Terje.Tyssedal@uib.no

Arild Villangers bilde

Arild Villanger

Driftsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 62 10
 • +47 414 18 929

Arild.Villanger@uib.no

Sergej Vojtjuks bilde

Sergej Vojtjuk

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 50
 • +47 414 18 905

Sergej.Vojtjuk@uib.no

Tone-Irene Wolds bilde

Tone-Irene Wold

Senioringeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 12
 • +47 950 46 018

Tone.Wold@uib.no

Knut Øvrebøs bilde

Knut Øvrebø

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 10
 • +47 414 18 913

Knut.Ovrebo@uib.no

Sider