Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Studentekskursjon

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeAHKREKS
  • Talet på semester1
  • Språk 
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

 

Undervisningssemester

 

Undervisningsstad

 

Mål og innhald

 

Læringsutbyte

 

Krav til forkunnskapar

 

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Vurderingsformer

 

Karakterskala

 

Litteraturliste

 

Emneevaluering