Hjem

Utdanning

Masteremne

Masteroppgave i aktuarfag

Krav til forkunnskapar

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Masteroppgåve

    Innleveringsfrist
    01.12.2017, 13:00
    Trekkfrist
    01.12.2017