Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Arabisk språk og kultur

Beskrivelse

Innføringskurset i Arabisk språk og kultur er basert på moderne standardarabisk og skal gi grunnleggende kunnskaper i muntlig og skriftlig arabisk. Kurset skal også gi et overblikk over kultur og samfunn i den arabiske verden.

Etter endt kurs skal du ha et ordforråd på rundt 350 hverdagslige ord og uttrykk og kunne presentere seg selv og andre, kunne stille- og svare på spørsmål om familie, venner, bosted, yrke, osv. Du skal kunne arabisk skrift og uttale og kunne lese og oversette enkle arabiske tekster, samt forstå grunnleggende arabisk grammatikk.

Kurset inngår som ett av to kurs i Nettarabisk ved Universitetet i Bergen

Undervisning

Innføringskurset er et rent nettstudium, med skriftlige nettleksjoner, forelesninger, videoer og øvingsoppgaver via Adobe Connect og UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til dersom du blir tatt opp på studiet.

Kurset består av to ukentlige undervisningsøkter à 2 timer. I tillegg skal studentene arbeide både individuelt og i grupper, og vi legger opp til aktiv studentdeltakelse i undervisningen, blant annet gjennom diskusjonsforum.

Innføringskurset starter med en frivillig 1-dags oppstartssamling ved Universitetet i Bergen, som vi anbefaler at du deltar på dersom du har mulighet.

Undervisningsplan høsten 2018:

Oppstartssamling ved UiB mandag 20. august kl. 09.00 - 16.00
Nettforelesninger:
Tirsdager kl. 18.15 - 20.00 (f.o.m. 28. august t.o.m. 22. november)
Torsdager kl. 19.15 - 20.00 (f.o.m. 23. august t.o.m. 15. november)

Det blir ikke nettundervisning i høstferien uke 41.

Vurdering / eksamen

Du skal levere 3 obligatoriske oppgaver i løpet av semestret, som må være bestått før du kan ta avsluttende 3-timers skriftlig skoleeksamen. Skoleeksamen består av to deler, en del om arabisk språk og en del om kultur og samfunn. Begge eksamensdelene må være bestått. Eksamen blir vurdert etter karakterskalen A-F.

Eksamen høsten 2018: 28. november

Krav til datautstyr

Datamaskin med internettilgang og lydkabel. Merk at det kan være restriksjoner på bruk av amerikanske lisensprodukter som Adobe Connect i visse land, så sjekk dette dersom du planlegger å oppholde deg utenlands mens du tar dette kurset.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper.

Generelle vilkår for opptak til videreutdanning ved Universitetet i Bergen:

Søkere over 25 år blir tatt opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse. Ingen krav til innsending av dokumentasjon.

Søkere under 25 år må sende inn dokumentasjon på generell studiekompetanse.

Du vil få svar på søknaden din få dager etter at søknadsfristen er gått ut.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om faglig innhold:


Institutt for fremmedspråk
55 58 23 73
nettarabisk@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

  Dato
  16.03.2018, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  02.03.2018
  Sted

Tilgjengelege kurs

Haust 2018
Pris: NOK 15000
Søknadsfrist: 01.08.2018