Hjem

Utdanning

Masteremne

Spesialemne knytt til mastergrad i arkeologi

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Emnet er ei utdjuping av temaet for masteroppgåva. I dette spesialemnet skal studenten anten skrive ei oppgåve i artikkelform eller halde ei førelesing over det valde temaet.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ved fullført emne har studenten nødvendige kunnskapar innan spesialemnet som er valt.

Ferdigheiter

Ved fullført emne kan studenten meistre relevante faglege omgrep knytte til spesialemnet.

Generell kompetanse

Ved fullført emne har studenten vist evne til å sette seg inn i relevant litteratur og bruke denne innsikta på ved å skrive ei oppgåve i artikkelform eller halde eit foredrag.

Krav til forkunnskapar

Spesialisering i arkeologi

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Emnet er ope for alle som er tekne opp på masterprogrammet i arkeologi ved AHKR. Emnet er valfritt.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Individuell rettleiing omkring tema og litteratur, inntil 2 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Ingen

Vurderingsformer

Eksamen består av ei oppgåve på maksimum 3500 ord eller eit foredrag på 30 minutt. Oppgåva skal ha form som ein vitskapleg artikkel, foredraget skal ha form som ein presentasjon på ein vitskapleg konferanse.

Val av vurderingsform (oppgåve eller foredrag) må vere klar før oppmeldingsfrist 1.september/1.februar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Litteraturliste

Oppgåve/foredrag baseres på minimum 1000 sider litteratur. Litteraturliste skal inngå i oppgåva, og leveres som separat liste for foredraget.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Foredrag

 • Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  20.04.2018, 13:00
  Trekkfrist
  06.04.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen