Hjem

Utdanning

Masteremne

Master's Thesis in Advanced Spectroscopy in Chemistry

Undervisningsstad

Bergen

Krav til forkunnskapar

 

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til masterprogrammet Master's programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Masteroppgåve

    Trekkfrist
    01.12.2017