Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Bachelor kunst, 5. semester

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bachelor i kunst, femte semester (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  14.05.2018, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen