Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Bachelor visuell kommunikasjon, 3. semester

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del