Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Evolusjonsbiologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeBIO210
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom kun norsktalande studentar påmeldt.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet er å gi forståelse for hvordan evolusjon fungerer og basiskunnskap til de viktigste problemstillinger i evolusjonsbiologi. Emnet gir en innføring i evolusjonsbiologi, bl.a. populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk, naturlig utvalg, tilpasning, seksuell seleksjon, slektskapsseleksjon, livshistorie evolusjon, artsdannelse, molekylær evolusjon og fylogenetiske analyser.

Læringsutbyte

Å gi en nærmere forståelse av de evolusjonære prosessene - både selektive og tilfeldige - som kan forklare genetisk sammensetning, form, adferd og utbredelse av organismer

Å gi basiskunnskap i metoder som brukes i evolusjonære analyser.

Å bruke evolusjonær tankegang i tolking av fenomener vi ser i naturen eller i patogenere

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Simuleringsoppgåver, deleksamen og slutteksamen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Deleksamen (40%), munnleg slutteksamen (40%) og obligatoriske innleveringar (20%)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Deleksamen, munnleg slutteksamen og obl. innleveringar

  Trekkfrist
  01.11.2017
  • Eksamensdel: Munnleg slutteksamen