Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Evolusjonsbiologi

Mål og innhald

Målet er å gi forståelse for hvordan evolusjon fungerer og basiskunnskap til de viktigste problemstillingene i evolusjonsbiologi. Emnet gir en innføring i evolusjonsbiologi, bl.a. populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk, naturlig utvalg, tilpasning, seksuell seleksjon, slektskapsseleksjon, livshistorie evolusjon, artsdannelse, molekylær evolusjon og fylogenetiske analyser.

Læringsutbyte

 • Å gi en nærmere forståelse av de evolusjonære prosessene - både selektive og tilfeldige - som kan forklare genetisk sammensetning, form, adferd og utbredelse av organismer.
 • Å gi basiskunnskap i metoder som brukes i evolusjonære analyser.
 • Å bruke evolusjonær tankegang i tolking av fenomener vi ser i naturen eller i patogener.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av Bachelor i biologi.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk deleksamen, utgjer 40% av total karakter.
 • Obligatoriske oppgåver, utgjer 20% av total karakter.

Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart fullført i. Den obligatoriske aktiviteten må vere bestått for å kunne ta den munnlege slutteksamenen.

Vurderingsformer

 • Munnleg slutteksamen, utgjer 40% av total karakter.
 • Deleksamen, utgjer 40% av total karakter.
 • Oppgåver, utgjer 20% av total karakter.

Karakterskala

A-F.

Vurderingssemester

Det er munnleg slutteksamen i både vår- og haustsemesteret. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret ("ny eksamen").

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Deleksamen, munnleg slutteksamen og obl. innleveringar

  Trekkfrist
  23.02.2018
  • Eksamensdel: Munnleg slutteksamen

  • Eksamensdel: Deleksamen - Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   09.03.2018, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted