Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Formidlingsprosjekt i biologi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor, master

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studenten skal i løpet av emnet lage et formidlings- eller undervisningsopplegg om et aktuelt tema i biologi. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med en formidlings- eller utdanningsinstitusjon og være rettet mot en bestemt målgruppe, fortrinnsvis elever i videregående skole. Studenten kan i samråd med emneansvarlig og ekstern veileder velge ulike format for formidlingsprosjektet, inkludert digitale resurser (film, lydinnspillinger, interaktive øvelser, simulering, apper) og fysiske installasjoner (utstillinger, illustrasjoner m.m.) som kan gjøres tilgjengelig for potensielle brukergrupper i etterkant. Emnet vil gi en generell innføring i formidlingstekniske metoder og verktøy og studentene vil få trening i å utvikle, vurdere og diskutere egne og medstudenters prosjekter.

Læringsutbyte

Etter gjennomført emnet skal studenten ha

 • praktisk erfaring i å gjennomføre et undervisnings- eller formidlingsprosjekt
 • innsikt i ulike formidlingstekniske verktøy og metoder
 • trening i å bruke biologisk kunnskap til å popularisere, tilrettelegge og formidle aktuelle tema
 • reflektert over egen og andres presentasjonsteknikk og formidlingspraksis
 • forståelse for hvordan en kan tilpasse tema til bestemte målgrupper
 • innsikt i vanlige arbeidsoppgaver og metoder i en formidlings- eller utdanningsinstitusjon

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelorgraden i biolog, havbruksbiologi eller miljø- og ressursfag.

Krav til studierett

Emnet er tilpasset studenter i siste del av bachelorutdanningen eller på mastergradsnivå.

For oppstart på emnet er det krav om en studierett knyttet til Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

10 studiepoeng. Arbeidsomfang inkludert gruppeundervisning og selvstendig prosjekt skal tilsvare 270 timer

Eksempel på mulige prosjekter i BIO296 våren 2017: biologi.uib.no/diverse/Studier/MuligeProsjekterBIO296.pdfbiologi.uib.no/diverse/Studier/MuligeProsjekterBIO296.pdf

http://biologi.uib.no/diverse/Studier/MuligeProsjekterBIO296.pdf

For å søke opptak til BIO296, søker du via studentweb innen fristen for undervisningsopptaket. Du må i tillegg søke via eget søknadsskjema. Det kommer lenke til eget søknadsskjema på denne siden når opptaket nærmer seg. Ta kontakt med studie@uib.no dersom du har spørsmål om søknad og opptak til emnet.

Vurderingsformer

Rapport

Karakterskala

Bestått/ikke bestått.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen hvert semester

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt studiekonsulenten på instituttet: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rapport

  Trekkfrist
  01.11.2017