Hjem

Utdanning

Masteremne

Ordinasjon og gradientanalyse

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeBIO303
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Høst. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset introduserer noen statistiske verktøy for å analysere og tolke økologiske data. Den består av forelesninger, og PC-baserte øvinger dekker direkte og indirekte ordinasjon, cluster-analyse og regresjonstrær. Kurset er etterfulgt av en hjemmeeksamen som omfatter både teoretiske og praktiske aspekter av pensum.

Læringsutbyte

After completing the course, students should be able to:

 • Explain why the statistical properties of ecological data mean it can needs appropriate methods
 • Explain why parsimonious models and methods should be preferred
 • Describe the advantages and disadvantages of different numerical methods
 • Choose appropriate techniques for analysing data
 • Interpret diagnostics
 • Build parsimonious models
 • Generate and interpret relevant plots
 • Analyses data in a modern statistical package
 • Have some of the statistical skills necessary for their thesis projects

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

BIO250 og BIO300

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@bio.uib.no, Emneansvarleg: Richard Telford