Hjem

Utdanning

Masteremne

Økologi i Antropocen

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO347
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggande økologisk forståing gjennom økologiske emne i bachelorløpet (t.d. Bio102, BIO201)

Krav til studierett

Master og PhD. Anbefalt emne i masterprogrammet Biodiversitet, Evolusjon og Økologi

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesingar og skriftleg oppgåve (essay).Obligatoriske aktivitetar gyldige kun i undervisingssemesteret.

Vurderingsformer

Skriftleg oppgåve (essay).

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.