Hjem

Utdanning

Masteremne

Økologi i Antropocen

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO347
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår. Vert ikkje undervist våren 2018. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggande økologisk forståing gjennom økologiske emne i bachelorløpet (t.d. Bio102, BIO201)

Krav til studierett

Master og PhD. Anbefalt emne i masterprogrammet Biodiversitet, Evolusjon og Økologi

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesingar og skriftleg oppgåve (essay).Obligatoriske aktivitetar gyldige kun i undervisingssemesteret.

Vurderingsformer

Skriftleg oppgåve (essay).

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no