Hjem

Utdanning

Masteremne

Praktisk trening i vitskapsformidling

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO366
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master, ph.d.

Undervisningssemester

Vår. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Tilrådde forkunnskapar

BIO300A

Krav til studierett

Masterprogram i biologi, Profesjonsstudium i fiskehelse, ph.d.-utdanninga

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Aktivitetar som må vere godkjent for å bestå emnet:

Deltakelse på workshops (>80%)

Muntleg presentasjon

Obligatoriske innleveringar

Avsluttande muntleg presentasjon

Karakterskala

Godkjent/Ikkje godkjent

Vurderingssemester

Kun i semester med undervisning

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.