Hjem

Utdanning

Masteremne

Praktisk trening i vitskapsformidling

Studienivå (studiesyklus)

Master, ph.d.

Undervisningssemester

Vår

Tillegg for enkelte emne: Emne har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket

Tilrådde forkunnskapar

BIO300A

Krav til studierett

Masterprogram i biologi, Profesjonsstudium i fiskehelse, ph.d.-utdanninga

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Aktivitetar som må vere godkjent for å bestå emnet:

Deltakelse på workshops (>80%)

Muntleg presentasjon

Obligatoriske innleveringar

Avsluttande muntleg presentasjon

Karakterskala

Godkjent/Ikkje godkjent

Vurderingssemester

Kun i semester med undervisning

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Institutt for biologi

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Mappeevaluering

    Trekkfrist
    01.11.2017