Hjem

Utdanning

Masteremne

Innføringskurs i praktisk fiskehelsearbeid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Praksisperioden skal omfatte arbeide i fiskehelsetjenesten.

Læringsutbyte

Kurset skal gi studentene innblikk i oppbygging og organisering av fiskehelsetjenesten.

Krav til forkunnskapar

Opptak til Master i Fiskehelse.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt Masterprogram i fiskehelse.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praksis m/rapport

Vurderingsformer

Bestått/ikke bestått

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Fagleg overlapp

MAR 371: 5 sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Ein godkjend rapport

    Trekkfrist
    01.11.2017