Hjem

Utdanning

Masteremne

Innføringskurs i praktisk fiskehelsearbeid

Undervisningssemester

Vår. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Praksisperioden skal omfatte arbeide i fiskehelsetjenesten.

Læringsutbyte

Kurset skal gi studentene innblikk i oppbygging og organisering av fiskehelsetjenesten.

Krav til forkunnskapar

Opptak til Master i Fiskehelse.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt Masterprogram i fiskehelse.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praksis m/rapport

Vurderingsformer

Bestått/ikke bestått

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Fagleg overlapp

MAR 371: 5 sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Ein godkjend rapport

    Trekkfrist
    01.05.2018