Hjem

Utdanning

Masteremne

Strategisk bedriftsåtferd og marknadsmakt

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeECON360
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Ujamt

Mål og innhald

Kurset gir ei oversikt over teoriar for oligopol og lærer studentane korleis de skal analysere og anvende viktige spillteoretiske modeller for strategisk interaksjon i marknader med imperfekt konkurranse.

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbyte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om...

 • Kortsiktig priskonkurranse, inkludert priskonkurranse og kvantumskonkurranse
 • Dynamisk konkurranse, inkludert stillteiande samarbeid
 • Produktdifferensiering
 • Reklame
 • Avskrekking og tilpassing av etablering
 • Konkurranse under asymmetrisk informasjon
 • Avskrekking av etablering under asymmetrisk informasjon
 • Insentiv for innovasjon under asymmetrisk informasjon
 • Fusjonar og fusjonspolitikk
 • Vertikale relasjonar og vertikale bindingar
 • Grunnleggande spillteori

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • Kan tileigne seg analytiske ferdigheter for å modellere imperfekt konkurranse
 • Kan lage og løyse enkle modeller for imperfekt konkurranse eigna til å analysere konkrete og verkelege konkurransepolitiske problemstillingar

Kompetanse

Kandidaten...

 • Kan lese og forstå forskingsrapportar og vitskaplege artiklar som nytter omgrep og metodar undervist i kurset
 • Kan nytte kunnskapen i kurset i eige akademisk arbeid, til dømes i forbindelse med masteroppgåva i samfunnsøkonomi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON260 og ECON310

Krav til studierett

Ope for alle

Arbeids- og undervisningsformer

18 førelesningar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

Fullt overlapp med ECON 365

Vurderingssemester

Same som undervisningssemester

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

E-post: studieveileder@econ.uib.no

Tlf: 55 58 92 26