Hjem

Utdanning

Masteremne

Abdominal og akutt ultralyd

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED208
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår, dei to siste vekene av den elektive perioden. Den elektive perioden er dei fire første vekene av vårsemesteret.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi teoretisk og praktisk innføring i

 • Gastroenterologisk ultralyd: Normal anatomi, patologiske forandringer, ekstern ultralyd, Doppler undersøkelse, funksjonsundersøkelse.
 • Akutt radiologi: valg av modalitet, bruk av ultralyd ved akutte tilstander, FAST UL, traume CT

Emnet skal gjennom praktisk øving gi deltakerne en grunnleggende forståelse for ultralyd og dets bruksområder, med fokus på abdominale undersøkelser.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • kan forstå normal og patologisk sonoanatomi ved de mest vanlige tilstander i abdomen og relatert til noen akutte tilstander

Ferdigheiter

Studenten:

 • behersker de enkleste funksjonene på en ultralyd maskin
 • kan gjennomføre 6+ abdominal ultralyd undersøkelse
 • kan selvstendig gjenkjenne normal sonoanatomi ultralyd
 • kan vurdere og gjenkjenne tydelig patologisk abdominal sonoanatomi spesifisert i egen point-of-care liste, også ved akutte tilstander
 • behersker å kommunisere funn ved ultrasonografi til annet helsepersonell og pasienter

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan kritisk vurdere funn ved ultrasonografi
 • tar ansvar for egen videreutvikling av ultralydferdigheter

Krav til forkunnskapar

Deltakerne må ha kunnskap om kroppens organatomi og fysiologi

Gjennomgått ultralyd undervisning (3. semester) og UL opplæring i anatomi og fysiologi (4. semester)

Tilrådde forkunnskapar

Fysikkunnskaper er en fordel, men er ikke nødvendig. Det anbefales å ha en viss oversikt over traumatologi; ABC, "vanlige traumer, traumehåndtering

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, praktisk øving, gruppearbeid, hospitering, simulatortrening, ferdighetssentertrening, seminar og evalueringstime. Kurset kommer til å være interaktivt lagt opp.

Deltakerantall:

Minimum 7 og maksimum 20 studenter

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltagelse på gruppearbeid og praktiske øvelser

Vurderingsformer

Vurdering vil bestå av to elementer:

1. Digital test: Flervalgsoppgaver med spørsmål for å teste teoretisk forståelse

2. Muntlig/praktisk test: Vurdering av bilder og filmer for å teste forståelse

Eksamen vil vare 1 time. Hver del vil vektes likt.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Emneevaluering

Skriftlig og plenumsevaluering

Emneansvarleg

Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 1

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her: info@med.uib.no

Tlf 55 58 64 00