Hjem

Utdanning

Masteremne

Abdominal og akutt ultralyd

Undervisningssemester

Vår, dei to siste vekene av den elektive perioden. Den elektive perioden er dei fire første vekene av vårsemesteret.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi teoretisk og praktisk innføring i

 • Gastroenterologisk ultralyd: Normal anatomi, patologiske forandringer, ekstern ultralyd, Doppler undersøkelse, funksjonsundersøkelse.
 • Akutt radiologi: valg av modalitet, bruk av ultralyd ved akutte tilstander, FAST UL, traume CT

Emnet skal gjennom praktisk øving gi deltakerne en grunnleggende forståelse for ultralyd og dets bruksområder, med fokus på abdominale undersøkelser.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • kan forstå normal og patologisk sonoanatomi ved dei mest vanlge tilstander i abdomen og relatert til noen akutte tilstander

Ferdigheiter

Studenten:

 • behersker dei enklaste funksjonane på en ultralydmaskin
 • kan gjennomføre 6+ abdominal ultralyd undersøking
 • kan sjølvstendig gjenkjenne normal sonoanatomi ultralyd
 • kan vurdere og gjenkjenne tydelege patologisk abdominal sonoanatomi spesifisert i egen point-of-care liste, også ved akutte tilstander
 • behersker å kommunisere funn ved ultrasonografi til anna helsepersonell og pasienter

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan kritisk vurdera funn ved ultrasonografi
 • tar ansvar for eigen videreutvikling av ultralydferdigheiter

Krav til forkunnskapar

Deltakarane må ha kunnskap om kroppens organatomi og fysiologi

Gjennomgått ultralyd undervisning (3. semester) og UL opplæring i anatomi og fysiologi (4. semester)

Tilrådde forkunnskapar

Fysikkunnskaper er en fordel, men er ikkje nødvendig. Det anbefales å ha en viss oversikt over traumatologi; ABC, "vanlige" traumer, traumehåndtering.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesningar, praktisk øving, gruppearbeid, hospitering, simulatortrening, ferdighetssentertrening, seminar og evalueringstime. Kurset er interaktivt lagt opp.

Deltakarantall:
Minimum 7 og maksimum 20 studenter

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på gruppearbeid og praktiske øvingar

Vurderingsformer

Vurdering vil bestå av to elementer:

1. Digital test: Flervalgsoppgåver med spørsmål for å teste teoretisk forståelse

2. Muntlig/praktisk test: Vurdering av bilder og filmer for å teste forståelse

Eksamen vil vare 1 time. Kvar del vil vektas likt.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Emneevaluering

Skriftleg og plenumsevaluering

Emneansvarleg

Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 1

Kontakt

Kontaktinformasjon

Klinisk institutt 1 - studie@kliniskmedisin.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.02.2018, 12:30
  Innleveringsfrist
  02.02.2018, 14:00
  Trekkfrist
  01.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen