Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Examen facultatum, Akademisk skriving

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeEXFAC00AS
  • Talet på semester1
  • Språk Norsk
  • Ressursar

Mål og innhald

Akademisk skriving gir ei innføring i korleis ein skriv faglege tekstar. Ein vert kjent med korleis ein utviklar ein problematikk, argumenterer og strukturerer ein diskusjon. Emnet tar vidare opp spørsmål knytt til sjanger, retorikk, dokumentasjon og bruk av referansar.

Akademisk skriving er ein del av Examen facultatum og inngår i førstesemesterstudiet ved Det humanistiske fakultet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga har form av forelesingar, seminar og nettbasert undervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av to utkast før individuell rettleiing.

Individuell rettleiing ved faglærar.

Merk at dei to utkasta berre er gyldige i same semesteret som eksamensmeldinga.

Undervisningssemester

Haust og vår 

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Læremiddelomtale

 

Vurderingssemester

Haust og vår 

Vurderingsformer

Eksamensarbeidet er ei skriftleg oppgåve som skal leverast som elektronisk dokument innan ein frist som blir fastsett for kvart semester.

Karakterskala

I vurderinga på emnet nyttar ein karakterskalaen A til F.

Emneevaluering

Emne vert evaluert jamnleg.

Institutt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Kontakt

Kontaktinformasjon

exfachf@uib.no