Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Examen facultatum, Akademisk skriving

Studienivå (studiesyklus)

 

Undervisningssemester

Haust og vår 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Akademisk skriving gir ei innføring i korleis ein skriv faglege tekstar. Ein vert kjent med korleis ein utviklar ein problematikk, argumenterer og strukturerer ein diskusjon. Emnet tar vidare opp spørsmål knytt til sjanger, retorikk, dokumentasjon og bruk av referansar.

Akademisk skriving er ein del av Examen facultatum og inngår i førstesemesterstudiet ved Det humanistiske fakultet.

Læringsutbyte

 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga har form av forelesingar, seminar og nettbasert undervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av to utkast før individuell rettleiing.

Individuell rettleiing ved faglærar.

Merk at dei to utkasta berre er gyldige i same semesteret som eksamensmeldinga.

Vurderingsformer

Eksamensarbeidet er ei skriftleg oppgåve som skal leverast som elektronisk dokument innan ein frist som blir fastsett for kvart semester.

Karakterskala

I vurderinga på emnet nyttar ein karakterskalaen A til F.

Vurderingssemester

Haust og vår 

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Emne vert evaluert jamnleg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

exfachf@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  11.05.2018, 13:00
  Trekkfrist
  27.04.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen