Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Menneskets fysiologi

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål med undervisninga i fysiologi er at studentane skal ha kompetanse som gjer at dei kan definera dei grunnleggande fysiologiske omgrepa, greie ut for mekanismane for dei ulike kroppsfunksjonane og forklare korleis reguleringsmekanismane kan gjenopprette likevekt og funksjon, gitt ei forstyrring av likevekta i eit fysiologisk system.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Definera grunnleggjande fysiologiske omgrep.
 • Gjera greie for mekanismane for regulering av dei ulike kroppsfunksjonane.
 • Forklare korleis reguleringsmekanismane kan gjenoppretta likevekt og funksjon, i fall ei forstyrring av likevekta i et fysiologisk system.
 • Forstå den fysiologiske bakgrunnen for kliniske problemstillingar.

Krav til studierett

Integrert masterprogram i farmasi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesningar (rundt 80 timar).

Vurderingsformer

3 timars skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

OD1FYS, BMED252, NUTRFYS

Emneevaluering

Skriftleg evaluering via Mitt UiB.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no

(+47) 55 58 64 39 / 55 58 64 40 / 55 58 60 95

Emneansvarleg:

Marion Kusche Gullberg, http://uib.no/personer/Marion.Kusche

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  05.03.2018, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted