Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Ope emne med utvida oppgåvestorleik

Kontakt

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

    Eksamenssystem
    Inspera
    Digital eksamen