Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Franskspråkleg litteratur frå det 20. århundre (lektorutdanninga)

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeFRAN106
  • Talet på semester1
  • Språk
  • Ressursar