Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Planlegging og samfunn

Beskrivelse

Kurset tek for seg kva samfunnsplanlegging er, korleis prosessane går føre seg og kva resultat samfunnsplanlegging kan gje. Kurset tek for seg nyare teoriar om samfunnsplanlegging og praktiske døme, og fokuserer på samanhengen mellom ulike globale prosessar og lokale, regionale og nasjonale grep innanfor samfunnsplanlegging på ein heilskapleg måte. Nærmare omtale av mål og innhald i kurset finn du i emnebeskrivelsen.

Målgruppe

Kurset rettar seg mot personar som arbeider med eller ønsker å arbeide med samfunnsplanlegging på lokalt, regionalt, nasjonalt eller globalt nivå.

Undervisning

Undervising blir gitt som forelesningar, seminar og feltstudiar. Kurset går kvart haustsemester.

Timeplan hausten 2017:

Undervisning i vekene 37- 48.

Eksamen: veke 49 (med atterhald)

Meir detaljert informasjon vil komme.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år som søker opptak til vidareutdanning, blir tekne opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som ein ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggjande kunnskap i geografi og samfunnsvitskap, og basiskjennskap til samfunnsplanlegging.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:


UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For faglege spørsmål:

Institutt for geografi
55 58 30 62
studieveileder@geog.uib.no


Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og skuleeksamen

  Trekkfrist
  07.11.2017
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2017, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   06.12.2017, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.12.2017, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  22.11.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Haust 2017
Kursdato: 11.09.2017 - 08.12.2017
Pris: Ikkje studieavgift
Søknadsfrist: Frist utløpt.