Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Innføring i geokjemi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV109
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Deler av kurset blir undervist på engelsk.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår. Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omhandler hvordan kjemiske prinsipper benyttes til å forklare mekanismene som kontrollerer de store geologiske systemene slik som jordens mantel, skorpe, havene og atmosfæren, samt solsystemets dannelse. Emnet gir en innføring i element og isotopfraksjonering, geokronologi og radiogene markører, elementtransport, vann-bergart reaksjoner, magmatiske og metamorfe prosesser og globale geokjemiske sykluser.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV109 skal studenten kunne:

- Forklare differensiering av jorden

- Beskrive sammensetningen av jordens reservoarer

- Forstå elemental- og isotopfraksjonering i naturen

- Forstå element oppførsel under endring av bergarter

Krav til forkunnskapar

GEOV103

Tilrådde forkunnskapar

GEOV101, KJEM110, KJEM120

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvingar og feltkurs. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemiddel: Linjal og Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL111

Vurderingssemester

Det er kun mulig å vurderingsmelde seg i semestre med undervising

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  27.09.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  13.09.2017
  Sted
  • Solheimsgt. 18 (Administrasjonsbygget), Eksamenslokale 2. etg.