Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Computational Methods in Solid Earth Physics

Undervisningssemester

 Vår

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i regnealgoritmer (bl. a. interpolasjon, ordinære og partielle differensiallikninger, minste kvadraters metode). Bruk av Matlab og fokus på praktisk problemløsning i geofysikk, spesielt seismikk og seismologi, er sentralt.

Læringsutbyte

Etter å ha tatt kurset skal studenten være i stand til å:

- bruke regnealgoritmer (interpolasjon, ordinære og partielle differensiallikninger, minste kvadraters metoder)

- anvende regnealgoritmer i geofysikk ved hjelp av Matlab

- ha kunnskap om seismiske og seismologiske metoder

- bruke to eller tre regnealgoritmer (for eks. finite difference, minste kvadraters metode) i seismologi

- anvende disse metodene på temaer i bølger og varmestrøm

- utføre et lite selvstendig forskningsarbeid i geofysikk (inkl. litteratur, programmere i Matlab, skrive en rapport og gi en presentasjon).

Krav til forkunnskapar

 GEOV112, MAT121

Tilrådde forkunnskapar

 MAT212 og MAT131

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesningar: 2t/veke i 10 veker

Datalabb 2t/veke i 14 veker

Seminar 2t/veke i 4 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dataøvingar. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig inneverande semester.

Vurderingsformer

 Rapport/mappeevaluering.

Karakterskala

 Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

 

Vurderingssemester

Vår. Det er kun mulighet for vurderingsmelding og innlevering av rapport/mappe i semestre hvor emnet blir undervist.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

 Institutt for geovitenskap

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Mappeevaluering

    Trekkfrist
    01.11.2017