Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Geobiologi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeGEOV244
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår. Undervises neste gang våren 2017

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset fokuserer på globale biogeokjemiske elementsykluser og hvilke prosesser som kontrollerer disse. Kurset tar videre for seg viktige hendelser i jordens geobiologiske utvikling, og hvordan livets historie kan rekonstrueres ved hjelp av geokjemiske og fossile data. Målet er at studentene skal forstå de biologiske drivkreftene og følgene av store omveltninger i jordens historie, som for eksempel økningen i fritt oksygen, ¿snøball¿-jorden, og den kambriske eksplosjon.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet, skal studenten kunne:

  • gjøre rede for jordens viktigste reservoar av karbon, nitrogen, svovel, jern og oksygen, og hvilke geologiske og biologiske prosesser som kontrollerer fluksen mellom disse
  • gi en oversikt over viktige mikrobielle biomineraliseringsprosesser og de vanligste biomineralene i ulike miljø
  • gjøre rede for hovedgruppene av biosignaturer (mikrofossiler, organiske biomarkører, isotopdata) og hvordan disse benyttes til å rekonstruere jordens geobiologiske historie
  • gjøre rede for viktige prosesser og hendelser i samutviklingen av jorden og livet på jorden

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi og GEOV109 Innføring i geokjemi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger 2 timer per uke i 12 uker

Øvelser 2 timer per uke i 12 uker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Skriftlige oppgaver (essay og øvelser)

Vurderingsformer

Mappevurdering: 3 essay om seminaremner, journal fra øvelsene

Karakterskala

Ved sensur av emnet blir karakterskalaen A-F benyttet

Vurderingssemester

Vår. Ordinær vurdering i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem

Institutt

Institutt for geovitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet