Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Feltkurs i geologisk kartlegging

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV252
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen og Italia

Mål og innhald

Å kunne produsere, analysere og tolke geologiske kart er nøkkelkunnskap innenfor alle felt i geologi, og danner grunnlaget for en rekke videre studier. Geologiske kart representerer fordelingen av litologiske enheter, geologiske strukturer og deres geometriske sammenheng i et studieområde. Geologiske kart er derfor en god metode for grafisk oppsummering og fremstilling av ulike feltobservasjoner. I dette emnet lærer studentene å produsere geologiske kart fra en del av Appenninene øst på Elba. Stedet er geologisk intressant fordi det innen et svært lite område finnes et vidt spekter av bergarter som er en del av folde- og skyvedekkekomplekset fra den Appenninske fjellkjeden. De ulike litologiene inkluderer ofiolittsekvenser, ulike sedimentære bergarter (fra dyphav til kontinentalmargin), magmatiske intrusjoner og metasedimentære bergarter fra ulike stadier av metamorfose (fra leirskifer til glimmerskifer). I tillegg kan malm-mineralisering og overflateavsetninger, inkludert jordskred, kartlegges.

Emnet er delt inn i to deler: (1) Kartlegging på Elba i to uker fra sent i april til tidlig mai. (2) På seminarer i forkant av feltarbeidet introduseres studentene for Elbas geologi og den tektoniske oppbyggingen av Appenninene. I tillegg studerer studentene de ulike bergartene både på makro- og mikroskala. Disse bergartsprøvene er hentet under kartlegging på tidligere kurs. Studentene produserer et geologisk kart over et lite område og en kartleggingsrapport, dette blir hovedsakelig gjort i løpet av feltkurset.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs GEOV252 skal studentene kunne:

- Utføre selvstendig geologisk kartlegging

- Beskrive litologiske enheter og strukturer

- Beskrive, presentere og tolke strukturelle data fra felt

- Skrive en profesjonell feltrapport

Krav til forkunnskapar

GEOV104, GEOV107

Har du GEOV225/GEOL225/GEOL109 fra før får du IKKE følge GEOL252, da instituttet kun gir støtte til ett av disse feltkursene.

Tilrådde forkunnskapar

GEOV251

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Øvingar og feltkurs. Godkjente obligatoriske aktivitetar er kun gyldig inneverande semester. 

Vurderingsformer

Rapport frå feltkurs. Det er kun mogelegheit for vurderingsmelding og innlevering av rapport i semestra emnet blir undervist.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL109 og GEOL264

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmelding og innlevering av rapport i semestra emnet blir undervist.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rapport fra feltkurs

  Trekkfrist
  01.11.2017