Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Seismisk tolkning

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV272
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår og høst (kun høst fra og med høst 2017).

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

I emnet vil studentene arbeide med 3 "cases" der de vil lære om seismikkinnsamling, seismisk prosessering og seismisk tolkning. Hovedmålet med emnet er å gjøre studentene kjent med seismisk tolkning. Dette innebærer brønntie, tolkning, kartgenerering, dybdekonvertering og analyse. I den første "casen" skal en enkelt 2D seismisk linje tolkes. I den andre "casen" vil flere 2D seismiske linjer være knyttet til hverandre og til brønner. I den tredje "casen" skal studentene tolke et 3D seismisk datasett. Dataene er fra den nordlige delen av Nordsjøen.

 • Læringen er basert på «cases» og bruker reelle data og aktuelle problemstillinger knyttet til seismisk tolkning av data fra den nordlige delen av Nordsjøen.
 • Læringen skal skje som en gruppeprosess, men kan også være individuell.
 • Studentene må identifisere læringsmål for å finne arbeidsprosesser for «casene».
 • Studentene skal skrive en rapport for hver enkelt «case» basert på ervervet kunnskap, tolkning og analyse av relevante data.
 • Studentene skal tilegne seg relevant kunnskap ved å velge ressurser til å oppfylle de krav som beskrives i læringsmål.
 • Studentene skal tolke og analysere relevante data ved hjelp av relevant programvare som Petrel.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV272 skal studenten kunne:

 • forstå arbeidsprosesser og usikkerhet forbundet med tolkning av 2D og 3D seismiske data.
 • koble observasjoner i seismiske data til prospektevaluering
 • forstå prosesser knyttet til leting etter olje og gass
 • forstå hovedelementer av strukturgeologi og stratigrafi i nordlige Nordsjø

Krav til forkunnskapar

GEOV101, GEOV111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gruppesamlingar. Godkjente obligatoriske aktivitetar er kun gyldig inneverande semester.

Vurderingsformer

Mappeevaluering. Det er kun moglegheit for vurderingsmelding og mappeinnlevering i semestra emnet vert undervist.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOF292

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmelding og innlevering av mappe i semestra emnet blir undervist

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no