Hjem

Utdanning

Masteremne

Geostatistikk

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeGEOV301
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk, engelsk ved behov
  • Ressursar

Undervisningssemester

Annenhver vår, oddetallsår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir grunnleggende innføring i anvendt statistikk for studenter med forskning innen geovitenskap, og er særlig anbefalt som støttefag i master- eller PhD-studier. Ingen forkunnskaper i statistikk eller matematikk kreves. Vanlig algebra vil bli benyttet og matrisealgebra vil forklares. Forelesningene gir en bred gjennomgang i bruk av parametriske og ikke-parametriske statistiske metoder for analyse av både kvantitative og kvalitative data, med grundig forklaring av hvordan de forskjellige metodene kan anvendes til diverse geofaglige problemstillinger. Det blir lagt spesiell vekt på analyse av romlige data og tidsserie data. Bruken av de fleste metodene blir demonstrert gjennom regneøvelser med relevante faglige eksempler. I semesteroppgaven anbefales det at studenten bruker data fra sitt eget master- eller PhD-forskningsprosjekt.

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV301 skal studenten i sin forskning kunne anvende statistiske metoder, og det betyr:

- formulere geovitenskapelige problemstillinger som statistiske hypoteser

- velge en egnet statistisk metode for hypotesens evaluering og utføre beregninger

- trekke en statistisk konklusjon fra beregningene

- tolke konklusjonen med hensyn til selve problemstillingen

Krav til forkunnskapar

Bachelor i geologi/anvendt geofysikk eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

STAT101 eller STAT110

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesningar og øvingar. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Semesteroppgåve

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

 5 sp overlapp med GEOL368

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no