Hjem

Utdanning

Masteremne

Utvalgte emner i paleoseanografi

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Avansert seminar med fokus på å forstå aktuelle vitenskapelige debatter i paleoseanografi-med vekt på den siste glasiale syklus. Emnet analyserer geologiske bevis på hvordan havsirkulasjon og kjemi varierte tilbake i tid, hva som driver disse endringene, og hvilke effekt disse endringene har på bl.a. klima og klimagasser. Verktøyene for å undersøke endringer i havsirkulasjonen som proksier (for eksempel 18O, 13C, Cd, Mg, Nd, Sr, Pa / Th, sorterbar silt, 14C, etc.) og datamodeller studeres.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV331 skal studenten kunne:

- Forstå teoretiske og empiriske begrensninger på tidligere tiders havsirkulasjon.

- Forstå metoder som benyttes til å rekonstruere havets kjemi og sirkulasjon, og feil som er knyttet til hver metode.

- lese og kritisk vurdere vitenskapelig litteratur.

- anvende forståelse av den vitenskapelige metode og hypotese testing.

- få erfaring i muntlig presentasjon, vitenskapelig skriving, og diskusjon.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOV222

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminar, kor studenten skal bidra med presentasjonar og diskusjonar kvar veke, samt skrive ein tenkt prosjektsøknad.

Vurderingsformer

Fullførte obligatoriske aktivitetar.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

 5 sp overlapp med GEOL326

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmelding og innlevering av prosjektsøknad i semestra emnet blir undervist.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Deltatt

    Trekkfrist
    01.11.2017