Hjem

Utdanning

Masteremne

Anvendt seismologi

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en introduksjon i praktiske metoder innen jordskjelvseismologi, herunder også kilde, bølgebaner og mottaker. Som et utgangspunkt diskuteres noen generelle konsepter innenfor jordskjelvseismologi og forbindelser mot samfunnet. Emnet gir en introduksjon til seismisk instrumentering og bruker seismometeret som et eksempel på en dempet oscillator. Deretter gjennomgås jordens struktur og seismiske bølgefaser som observeres på lokal og global skala. Forskjellige sider ved kilden til jordskjelv blir presentert, herunder også kildemekanismen. En gjennomgår konseptet med modellering av seismiske bølger og moment tensor inversjon. I tillegg til forkastningsgeometri, vil emnet også behandle de dynamiske egenskapene som er relatert til forkastningsbevegelsen. Et annet viktig tema i seismologi er jordskjelvlokalisering som blir behandlet som et klassisk inversjonsproblem. Emnet blir avsluttet med en gjennomgang av seismisk demping.

Læringsutbyte

Studenten vil få:

 • En generell oversikt over jordskjelvseismologi og dens forbindelse til samfunnet
 • En forståelse av kilde, bølgebaner og mottaker som hovedkomponentene i seismologi.
 • En bedre forståelse av inverse problem.
 • En forståelse av hvordan jordskjelvmekanismen kan utledes fra bølgeformdata.
 • En bedre forståelse av hvordan observasjon av jordskjelv kan gi en forbedret jordmodell.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOV111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det blir gitt bindande informasjon om alle obligatoriske delar av emnet innan emnepåmelding. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOF270 og GEOF370

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  29.11.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  15.11.2017