Hjem

Utdanning

Masteremne

Sedimentologi og facies-analyse

Undervisningssemester

Vår. Undervisningen gis konsentrert.

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Emnet gir først en omfattende gjennomgang av sediment avsetningsprosesser på land og i havet, samt en detaljert forklaring av hvordan prosessene blir identifisert og tolket på grunnlag av avsetningenes karakteristikker. Videre gir emnet en kort oversikt over hvordan de forskjellige prosessene fungerer og hvordan deres produkter (facies) er romlig fordelt i diverse avsetningssystemer, som fluviale og kystsone miljøer, grunn- og dypvanns miljøer, og glasiale miljøer. Deretter kombineres forelesningene med praktiske øvelser og metodikk for facies-analyse av sedimentære lagrekker samt noen elementære prinsipper for sekvensstratigrafisk tolkning. I sin helhet gir emnet studentene god kjennskap til fysisk sedimentologi og et solid grunnlag for kurset i sekvensstratigrafi (GEOV361).

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV360 skal studenten kunne:

- identifisere og forklare avsetningsprosesser på basis av sedimentære avsetningers tekstur og struktur

- beskrive de viktigste prosessene og avsetningstypene (facies) som karakteriserer forskjellige avsetningsmiljøer på land og i havet

- anvende facies-analyse til tolkning av sedimentære lagrekker

Krav til forkunnskapar

GEOV107

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Vurderingsformer

 4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

 Emnet gir 3 studiepoeng i reduksjon mot UNIS-emnet AG-338

Vurderingssemester

Det blir holdt ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  25.09.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  11.09.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Solheimsgt. 18 (Administrasjonsbygget), Eksamenslokale 3. etg.