Hjem

Utdanning

Masteremne

Pyreneene feltkurs i tektonikk og sedimentologi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV362
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Undervisningssemester

Annenhver vår, partallsår. Undervises neste gang vår 2016.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gir grunnleggende innføring i feltgeologiske metoder i sedimentologi og strukturgeologi i et område med blotninger av høy kvalitet. Metodene demonstreres i forskjellige strukturelle regimer og sedimentære avsetningsmiljø, for sistnevnte både i kvartære og prekvartære avsetninger. Strukturgeologien dekker hovedsakelig folde-skyvestrukturer og strøkforkastninger i stor og liten skala. Studentene arbeider i grupper og får i oppgave å beskrive og tolke bergarter mht sedimentære prosesser, paleomiljø og strukturell stil og historie.

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV362 skal studentene kunne:

- beherske grunnleggende feltgeologiske metoder i strukturgeologi og sedimentologi

- beskrive og analysere en sedimentær lagrekke med vekt på tolkning av avsetningsprosesser og avsetningsmiljø

- beskrive og analysere bergarter med vekt på tolkning av kinematikk og strukturgeologisk historie

- diskutere bassenghistorie i lys av strukturgeologiske og sedimentologiske tolkninger

Krav til forkunnskapar

Opptak til master i geovitenskap eller tilsvarende.

Tilrådde forkunnskapar

GEOV107, GEOV252/GEOV225

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Feltkurs m/journal.

Vurderingsformer

Fullførte obligatoriske aktivitetar.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

5 sp overlapp med GEOL362

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmelding og innlevering av journal i semestra emnet blir undervist.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

  Trekkfrist
  01.11.2017