Hjem

Utdanning

Masteremne

Videregåande petroleumsgeologi

Undervisningssemester

Høst. Undervisningen gis konsentrert.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet er tverrfaglig og består av to deler. I den første delen gjennomgås sentrale emner innen geotermi, poretrykk, geomekanikk og integrert bassengmodellering.Emnet inkluderer forelesninger og øvelser basert på data fra borehull. Tema som dekkes inkluderer termiske ledningsevner, varmestrøm, modeller for skorpestrekking, mekanisk og kjemisk kompaksjon, mekanismer for poretrykkoppbygging, væskestrøm på korn og bassengskala, oppsprekking, lekkasje, følger av erosjon, migrasjon, og modellering av geologiske prosesser.Emnets andre del fokuserer på bruk av moderne digitale kartleggingsteknikker, som lidar og fotogrammetri, og hvordan man kan tolke slike data og bruke de til å bygge 3D modeller av reservoaranaloger. Emnet omfatter hele arbeidsflyten fra datainnsamlingsmetoder, prosessering, tolking og bruk av verktøy for bygging av geologiske simuleringsmodeller.

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV364 vil studenten:

 • ha detaljkunnskap om flere sentrale emner i petroleumsgeologi
 • være kjent med sentral litteratur og den nyeste forskningen innen emnene
 • være i stand til bruke kunnskapen i egne forskningsprosjekter
 • på egen hånd kunne evaluere hvordan hydrokarbonfase, reservoarkvalitet og volumet av tilstedeværende hydrokarbonvolum har endret seg gjennom geologisk tid, og hvordan disse endringene påvirker sannsynligheten for å gjøre olje /-gassfunn.

Krav til forkunnskapar

Bachelor i geologi, geofysikk eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV107, GEOV260

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.Tillate hjelpemiddel: ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  28.09.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  14.09.2017
  Sted
  • Solheimsgt. 18 (Administrasjonsbygget), Eksamenslokale 3. etg.