Hjem

Utdanning

Masteremne

Anvendt reservoar modellering

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV366
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Emnet undervises på engelsk dersom engelskspråklige studenter melder seg til emnet.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår. Undervisningen gis konsentrert.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en grunnleggende innføring i prinsippene for bygging av reservoarmodeller i tillegg til praktisk erfaring i bruk av slike modeller. Emnet består av to deler: Den første delen beskriver konseptene og teorien bak reservoarmodellering. Den andre delen gir praktisk trening og erfaring i bruk av programvare for reservoarmodellering.

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV366 skal studenten ha grunnleggende kunnskap om

 • teorien som ligger til grunn for praktisk reservoarmodellering generelt og for anvendelse innen reservoarvolumetri og utvinning.
 • prinsipper for bygging av strukturmodell, inkludert kartleggingsmetoder, isokorering og håndtering av forkastninger
 • 3D gitterkonstruksjon, både for geologisk (statisk) og reservoarteknisk (dynamisk) anvendelse
 • facies og egenskapsmodellering, for kartlegging av porøsitet, permeabilitet, vannmetning og barrierer.
 • viktige elementer fra geostatistikk, usikkerhetshåndtering, volumetri, skalaproblemet og flytmodellering
 • være i stand til å bruke programvare for selv å bygge reservoarmodeller

Krav til forkunnskapar

Bachelor i geologi, geofysikk, petroleumsteknologi eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV105, GEOV107, GEOV260

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesningar og øvingar. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: ingen 

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

 5 sp overlapp med GEOL366

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon