Hjem

Utdanning

Masteremne

Integrert tolkning av seismikk og geofysiske data

Undervisningssemester

Høst. Undervisningen gis konsentrert.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet består av to deler. Den ene delen omfatter tolkning av borehullslogger for å bestemme litologi og porevæskeinnhold samt avsetningsmiljø og stratigrafisk utvikling. Den andre delen fokuserer på tolkning av seismiske refleksjonsdata med vekt på metoder for å bestemme litologi og avsetningsmiljø ved bruk av både seismiske profiler og seismisk flateinformasjon.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs GEOV372 skal studenten kunne:

- greie ut om hovedtypene av borehullslogger og deres bruksområde innen formasjonsevaluering, herunder hvilke logger eller kombinasjon av logger som typisk brukes til å:

- kartlegge lithofacies- og porøsitetsfordeling,

- definere reservoar-fluid kontakter og mengde hydrokarboner in place

- bruke seismisk tolkningsverktøy som redskap for å tolke litologi, strukturer, avsetningsmiljø og bassengutvikling

Krav til forkunnskapar

Bachelor i geologi, geofysikk eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV260 og GEOV272

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppmøte på forelesningar.

Vurderingsformer

Godkjente øvingar og rapport.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

5 sp overlapp med GEOL365

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmeldingi semestra emnet blir undervist.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

    Trekkfrist
    01.11.2017