Hjem

Utdanning

Masteremne

Avansert anvendt seismisk analyse

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV375
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en gjennomgang av metoder for modellering og prosessering av seismiske data av ulike typer geologiske modeller. Seismisk modellering vil bli demonstrert med spesiell vekt på stråleteori og endelig-differanse teknikker. Metoder for seismisk avbildning i tid og dyp vil bli demonstrert ved bruk av pre-stack og post-stack data. Studentene skal selv utføre ulike modellerings og prosesseringsprosjekt, samt presentere resultatene i plenum. Emnet vil passe godt som støttefag til studenter som skal jobbe med seismiske data i masterstudiet.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV375 skal kandidaten kunne

- gjengi forutsetningene for de ulike metodene som gjennomgås

- konstruere ulike seismiske modeller

- utføre seismisk modellering

- utføre seismisk prosessering og avbildning

- vurdere kvalitet av resultater i lys av metode

- sammenfatte resultater fra prosjektarbeid og legge disse frem på et vitenskapelig vis

Tilrådde forkunnskapar

GEOV113, GEOV215, GEOV274, GEOV371, GEOV276

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 obl. øvingar. Det blir gitt informasjon om alle obligatoriske aktivitetar på 1. forelesning i emnet.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen (50 %) og obl. øvingar (50%)

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOF395

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg

  Trekkfrist
  01.11.2017