Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for manuellterapeutar (etter- og videreutdanning)

Beskrivelse

Kurset Differensialdiagnostikk og laboratorieanalyse gir utvida kunnskap om medisinske tilstandar som kan forvekslast med muskel- og skjelettplager. Kurset dekker sentrale fagområde som ein brukar som bakgrunnsinformasjon ved utøving av manuellterapi, innan fagfelta nevrologi, revmatologi, medikamentbruk, ortopedi, svimmelheit, smertepsykologi, indremedisin, onkologi og urologi.

Kurset inneheld også ei oversikt over laboratorieanalyser og kva for resultat relatert til klinikk som gir ein peikepinn om normalitet eller sjukdom. Det blir lagt vekt på det som er mest aktuelt i vanleg primærpraksis.  

Målgruppe

Fysioterapeutar som har eller held på med vidareutdanning i manuellterapi. Kurset er obligatorisk for dei som vil bli primærkontakt for pasientar med muskel- og skjelettplager.

Undervisning

Undervisninga er i 2017 fordelt på to bolkar:

6. - 8. juni
28. - 29. september

Vurdering / eksamen

Eksamen er ei 2-timars fleirvalgsoppgåve.

Eksamen blir avvikla fredagen etter dei siste førelesingane, fredag 29. september.
MERK: Nytt tidspunkt kl. 14.00 til kl. 16.00

Vurderingsresultatet blir gitt som bestått / ikkje bestått.
Karakteren Bestått krev rett svar på meir enn 60% av oppgåvene.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Du må dokumentere at du har bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarande og norsk autorisasjon som fysioterapeut. I tillegg må du levere inn dokumentasjon på at du har begynt på eller fullført eit mastergradsstudium i manuellterapi som er jamgodt med klinisk mastergradsstudium i manuell terapi ved Universitetet i Bergen.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald:

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
v/ Jorunn Hvalby
55 58 89 57
jorunn.hvalby@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  29.09.2017, 14:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  01.09.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Solheimsgt. 18 (Administrasjonsbygget), Eksamenslokale 2. etg.

Tilgjengelege kurs

Vår 2017
Kursdato: 06.06.2017 - 30.09.2017
Pris: NOK 10500
Søknadsfrist: Frist utløpt.