Grafisk databehandling

Fakta om studiet

EmnekodeINF251
Studiepoeng10
UndervisingssemesterVår, Haust
Antall semester1
Undervisingsspråk
Engelsk
Ressursar
TilhørerInstitutt for informatikk

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev. studiekonsulenten på instituttet.

Mål og innhald

Emnet gir ei grundig innføring i grafisk databehandling, og grafiske brukargrensesnitt. Det omhandlar: grafiske maskinerkitekturar, geometriske transformasjonar, flate- og volumvisualisering, design og implementasjon av grafiske brukargrensesnitt.

Fagleg overlapp

I291: 10 SP, INF211: 10 SP

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Etter å ha fullført INF251 skal ein student ha tilegna seg følgjande læringsutbyte:

  • gjengi grunnleggjande prinsipp innan grafisk databehandling
  • skilje mellom dei vanlegaste formane for modellering
  • gjennomføre ein geometrisk affin transformasjon
  • diskutere lysinteraksjonar vha. ein 3D scene
  • diskutere forskjellige aspekt rundt farger i grafisk databehandling
  • forklare dei ulike stega i framsyningsprosessen i datagrafikk (viewing pipeline)
  • anvende prinsippa for teksturering innan grafisk databehandling
  • bruke OpenGL for grafisk programmering (eller ein samanliknbar API)

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Anbefalte forkunnskaper: INF250. Bygger på INF102. En solid bakgrunn i (objekt-orientert) programmering, bestående av både teoretisk og praktisk kunnskap er nødvendig. Det anbefales at du har erfaring med C/C++ forut for dette kurset.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Vurderingsformer

3 timer skriftleg eksamen. Eksamen kan foregå digitalt (på datamaskin). Se meir informasjon på: www.uib.no/digitaleksamen.

Tillatne hjelpemiddel: Alle kalkulatorer tillatt, i samsvar med fakultetets reglar.

Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Dersom det er færre enn 20 deltakarar kan det bli munnleg eksamen.

Ingen lovlege hjelpemiddel på munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.