Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Vidareutdanning i bruk av injeksjonar i muskelskjelettsystemet (etter- og vidareutdanning)

Beskrivelse

Injeksjonar til bruk ved diagnostikk og smertebehandling i muskelskjelettapparatet vil vere eit nyttig supplement for helsepersonell som har primærkontaktstatus.

Det blir forventa at deltakarane etter avslutta kurs med bestått eksamen skal kunne gje injeksjonar i muskelskjelettapparatet på sjølvstendig grunnlag. Vidare skal kursdeltakarane kunne:

 1. Gjennomføre klinisk undersøking som sikrar eit godt grunnlag for å påvise tilstandar som kan eigne seg for smertebehandling eller diagnostisk injeksjon.
 2. Identifisere anatomiske landemerker og strukturar naudsynte for korrekt og sikker injeksjon.
 3. Vere kjent med diagnostisk ultralyd som verkty for identifisering av anatomiske strukturar samt for ultralydrettleia injeksjon.
 4. Ha naudsynt kunnskap om relevant farmakologi, her under virkning/ bivirkningar/ dosering.
 5. Kjenne til naudprosedyrar og kunne utføre adekvat førstehjelp.

Målgruppe

Offentleg godkjent helsepersonell med primærkontaktstatus, som t.d. manuellterapeutar, kiropraktorar og legar.

Undervisning

Undervisning i relevant farmakologi, herunder virkningar, bivirkningar og dosering. Hygieniske tiltak ved bruk av injeksjonar blir gjennomgått. Patologiske tilstandar som eignar seg for injeksjonsbehandling og strukturar som eignar seg for bruk av diagnostiske injeksjonar blir presentert. Demonstrasjon og trening på injeksjonar i dei viktigaste anatomiske strukturane eigna for ultralydrettleia injeksjonsbehandling på over- og underekstremitetar. Dette blir vist og gjennomført ved bruk av anatomiske ultralydframstillingar. Trening i førstehjelp og nødprosedyrar som er gjeldande ved bruk av lokalinjeksjonar.

Det blir sett av god tid til praktisk trening på ultralydrettleia injeksjonar. Deltakarane må delta som modellar for kvarandre.

Undervisning våren 2017:

Veke 25 - 19.- 23. juni 2017

Vurdering / eksamen

Eksamen våren 2017: 23. juni

Vurderinga er todelt:

1) Praktisk: Kandidaten må gjennomføre og få godkjent 10 injeksjonar

2) Fleirvalstest: Det blir sett av 2 timar på slutten av kurset.

Eksamen blir vurdert til Bestått / Ikkje bestått.

60% eller meir korrekt besvarelse: Bestått

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40 / videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald:

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Jorunn Hvalby
55 58 89 57 / jorunn.hvalby@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Fleirvalsprøve

  Dato
  23.06.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Vår 2017
Kursdato: 19.06.2017 - 23.06.2017
Pris: NOK 11000
Søknadsfrist: Frist utløpt.