Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Vidareutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 1

Beskrivelse

Kurset har til hensikt å utdanne og trene helsepersonell som fungerer som primærkontakter, til å bruke og forstå diagnostisk ultralyd i muskelskjelettapparatet. I tillegg til å forstå ultralydanatomi skal kursdeltakerne kunne fremstille kvalitativt gode ultralydbilder av over- og underekstremiteter.

- Innføring i ultralydfysikk
- Demonstrere normalanatomi i over- og underekstremiteter
- Korrekt bruk av ultralydapparatet og forståelse for snittbilder og romtenkning ut fra de todimensjonale bildene.
- Bruk av anerkjente algoritmer for fremstilling av ultralydbilder i over- og underekstremiteter.

Fullført og bestått Modul 1 er grunnlag for å søke opptak til Modul 2.

Målgruppe

Manuellterapeuter, leger og kiropraktorer med primærkontaktstatus.

Undervisning

Forelesninger og praktisk trening i bruk av ultralydapparat, organisert som 2 undervisningsseminarer, hvert på 2 dager, totalt 28 undervisningstimer. All undervisning foregår ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31.

Våren 2018:

Seminar 1: 1.- 2. februar 2018
 

- praktisk trening med ultralydskanning
- introduksjon til skanneprotokoller

Seminar 2: 22. - 23. februar 2018

- trening på demonstrasjon av normal ultralydanatomi

Etter seminarene skal studentene lese oppgitt pensumlitteratur og gjennomføre praktisk trening på eget arbeidssted. Det er derfor en forutsetning av studentene har tilgang til ultralydapparat på arbeidsstedet.

Samlet tidsbruk inkl. undervisning: 300 timer

Vurdering / eksamen

Praktisk eksamen 25. mai 2018

Eksamen varer 90 min. og består av:

- 4 godkjente ultralydundersøkelser, 2 i under- og 2 i overekstremiteter

- Skriftlig eller muntlig rapport av hver undersøkelse skal utarbeides og godkjennes

Studentene skal kunne gjøre rede for aktuell ultralydfysikk, relevant forskning og fordeler/ulemper ved bruk av ultralyd i forhold til andre modaliteter på over- og underekstremiteter

Vurderes til bestått/ikke bestått.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Manuellterapeuter, leger og kiropraktorer med primærkontaktstatus. Offentlig godkjent helsepersonell, oppgi HPR-nummer ved søknad.

Tilbud om studieplass

Det er 12 studieplasser på Modul 1. Lærere og veiledere ved manuellterapiutdanningen ved UiB har fortrinnsrett til et visst antall plasser, øvrige plasser vil bli fordelt etter loddtrekning ved søknadsfristens utløp. Det kan bli nødvendig å ta hensyn til geografisk fordeling av søkere.

Dersom det melder seg færre enn 12 søkere vil kurset ikke kunne settes i gang.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
v/ Jorunn Hvalby
55 58 89 57
jorunn.hvalby@uib.no

Faglig ansvarlig Roar Jensen
roar.jensen@uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Muntleg

    Dato
    25.05.2018, 09:00
    Trekkfrist
    01.02.2018
  • Vurderingsordning: Muntleg (Ny eksamen)

Tilgjengelege kurs

Vår 2018
Kursdato: 01.02.2018 - 25.05.2018
Pris: NOK 20000
Søknadsfrist: Frist utløpt.