Fluidmekanikk

Fakta om studiet

EmnekodeMAT253
Studiepoeng10
UndervisingssemesterHøst
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)
Ressursar
TilhørerMatematisk institutt

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i de grunnleggende lover og prinsipper som brukes for å beskrive bevegelse av væsker. Emnet gir studentene grunnlag for videre studier i hydromekanikk og anvendt matematikk, og i andre fag hvor kunnskaper i fluidmekanikk er viktige, som for eksempel meteorologi, oseanografi, hydrologi og deler av fysikk, astrofysikk, geologi og geofysikk.

Sentrale temaer er bevaringslikninger, friksjonsfri strømning, Bernoullis likning,

potensialstrømning i to dimensjoner, Navier-Stokes likninger og hvirvling.

Dessuten gir emnet en innføring i de grunnleggende prinsipper i hydrodynamisk bølgeteori

og stabilitetsteori.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Undervisningssemester

Haust

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Gjennomføre utledninger av Euler og Navier-Stokes likninger fra fysiske prinsipper.
  • Forklare den kvalitative forskjellen mellom friksjonsfri strømning og viskøs strømning.
  • Forklare effekten av randkrav, og dannelse av grensesjikt.
  • Forklare dispersjonseffekten i overflatebølger.
  • Gjengi forskjellige eksakte løsninger som Poiseuille strømning og potensialstrømninger.
  • Skjelne mellom forskjellige typer av ustabilitet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT252

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.