Gå til innhold
English A A A
Emne MAT253

Hydrodynamikk

Undervisningsperiode :

Studiepoeng 10
Undervisningssemester Haust
Timeplan Se timeplan
Litteraturliste Se litteraturliste

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i de grunnleggende lover og prinsipper som brukes for å beskrive bevegelse av væsker. Emnet gir studentene grunnlag for videre studier i hydromekanikk og anvendt matematikk, og i andre fag hvor kunnskaper i fluidmekanikk er viktige, som for eksempel meteorologi, oseanografi, hydrologi og deler av fysikk, astrofysikk, geologi og geofysikk.

Sentrale temaer er bevaringslikninger, friksjonsfri strømning, Bernoullis likning,

potensialstrømning i to dimensjoner, Navier-Stokes likninger og hvirvling.

Dessuten gir emnet en innføring i de grunnleggende prinsipper i hydrodynamisk bølgeteori

og stabilitetsteori.

Læringsutbyte/resultat

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Gjennomføre utledninger av Euler og Navier-Stokes likninger fra fysiske prinsipper.
  • Forklare den kvalitative forskjellen mellom friksjonsfri strømning og viskøs strømning.
  • Forklare effekten av randkrav, og dannelse av grensesjikt.
  • Forklare dispersjonseffekten i overflatebølger.
  • Gjengi forskjellige eksakte løsninger som Poiseuille strømning og potensialstrømninger.
  • Skjelne mellom forskjellige typer av ustabilitet.

Undervisningssemester

Haust

Eksamenssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Undervisningsspråk

Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT252

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Undervisningsstad

Bergen

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.