Laboratoriekurs i reknevitskap

Fakta om studiet

EmnekodeMAT264
Studiepoeng10
UndervisingssemesterVår
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)
Ressursar
TilhørerMatematisk institutt

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Mål og innhald

Gjennom prosjektarbeid skal studentene få erfaring med anvendt og beregningsorientert matematikk, fokusert mot pratisk problemløsning. Hoveddelen av kurset består i å løse realistiske problemer fra naturvitenskapene som involverer matematisk modellering og numeriske løsningsteknikker. Det legges vekt på presentasjon av resultater i form av rapporter og eventuelt plakater.

Fagleg overlapp

MAT292: 9sp

Undervisningssemester

Vår

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Beherske grunnleggende teknikker for matematisk modellering.
  • Beskrive prosessen fra modellering til implementasjon.
  • Bruke utvalgte numeriske teknikker i praksis.
  • Presentere resultatet av forskningsarbeid gjennom rapporter og plakater.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT160, MAT230.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Vurderingsformer

Karakterar vil bli basert på innleverte oppgåver + munnleg presentasjon.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.