Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Augesjukdomar

 • Studiepoeng7
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMEDØYE
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Mål og innhald

Dette emnet høyrer til studieplanen frå 2005, som vi held på å avvikle. Siste semester for undervisning og ordinær vurdering/eksamen i emnet er våren 2016

Dersom det er studentar utan bestått resultat i emnet, vert det satt opp ny vurdering/eksamen for desse studentane hausten 2016 og våren 2017. Eventuelle studentar som ønsker å forbetre eit tidlegare resultat, kan ta eksamen dersom det vert satt opp ny eksamen for kandidatar utan bestått resultat.

Faget øyesykdommer (oftalmologi) omfatter både de sykdommer som utelukkende er lokalisert i øyeregionen og en rekke lidelser hvor øyesymptomene forekommer i tilslutning til sykdom annet sted i kroppen. I sistnevnte tilfeller kan øyeundersøkelsen spille en stor rolle for riktig diagnose av hovedsykdommen og være et viktig ledd i vurderingen av hvordan denne utvikler seg.

Det undervises i generell oftalmologisk undersøkelsesteknikk, samt i følgende emner: Visus, refraksjon og refraksjonering, øyelokk, tåreveier, orbita, konjunktiva, kornea, sklera, linsens sykdommer, uvea, glasslegemet, retina, diabetes mellitus, glaukom, nevrooftalmologi, fargesans og øyeskader. Betydningen av symptombasert oftalmologisk diagnostikk vektlegges.

Undervisningen skal søke å fremme studentenes adferdsmessige grunnlag for god utførelse av legeyrket, herunder deres evne til god kommunikasjon mellom lege og pasient.

Undervisningen gis i form av forelesninger, pasientdemonstrasjoner, innøving av undersøkelsesteknikk samt egne undersøkelser av pasienter. Det forutsettes stor egenaktivitet fra studentenes side når det gjelder å øve undersøkelsesteknikk på hverandre.

Studentene har adgang til øyeavdelingens auditorium når dette er ledig. Utenom ordinær arbeidstid kan nøkkel utleveres ved avdelingens sengepost.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Plenumsforelesninger med pasientdemonstrasjon

Praktiske øvelser i undersøkelsesteknikk

Pasientrettet smågruppeundervisning

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvelser og pasientrettet smågruppeundervisning er obligatorisk og må kunne dokumenteres. Godkjent fremmøteprotokoll må foreligge før man kan gå opp til eksamen. Da forelesningene også inkluderer pasientdemonstrasjon, er disse prinsipielt også obligatoriske, men uten at det her føres fremmøteprotokoll

Undervisningssemester

Vår, 4. studieår for A-kull og

haust, 4. studieår for B-kull.

Læringsutbyte

Kunnskaper

 • Kjenne symptomer og funn ved de vanligste øyesykdommer og øyeskader
 • Ha kunnskap om hvor i øyet bestemte symptomer oftest har sitt utgangspunkt (såkalt symptombasert oftalmologi)
 • Vite hvilke pasienter som bør henvises til spesialist i øyesykdommer eller innlegges på øyeavdeling
 • Kjenne til hvilke allmennsykdommer som ofte medfører øyeaffeksjon
 • Kjenne til aktuelle lokale og generelle bivirkninger av ulike øyedråper

 

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre en klinisk øyeundersøkelse med de hjelpemidler som normalt er tilgjengelig i allmennpraksis
 • Kunne behandle enklere øyesykdommer og mindre øyeskader
 • Kjenne og beherske prinsippene for fjerning av overfladiske konjunktivale og korneale fremmedlegemer
 • Kunne undersøke og bedømme pasientenes synsfunksjon, spesielt i forhold til førerkortforskriftenes synskrav
 • Kunne bruke, kontrollere og rense Schiøtz tonometer
 • Kunne utføre enkel refraksjonering med sfæriske glass samt bruk av stenopeisk hull

Generell kompetanse

 • Kjenne og forstå de følelsesmessige påkjenninger og praktiske problemer som et vesentlig synstap kan medføre
 • Ha kjennskap til hjelpetiltak og hjelpemidler for svaksynte og blinde
 • Kunne samarbeide med andre yrkesgrupper som også arbeider med svaksynte og blinde
 • Ha en åpen og korrekt holdning til eventuelle feil og mangler ved diagnostikk og behandling

Krav til forkunnskapar

Det forutsettes generell kunnskap i øyets anatomi og fysiologi, samt

generell ferdighet i å ta opp og vurdere en sykehistorie.

Læremiddelomtale

Oftalmologi - Nordisk Lærebok og Atlas, eller

tilsvarende litteratur

Vurderingsformer

3 timer skriftlig eksamen, og 15 til 30 min. klinisk/praktisk eksamen.

Det gis en samlet karakter for skriftlig og muntlig prøve. Ekstern

sensor benyttes.

Emneevaluering

Elektronisk evalueringsskjema Survey Xact

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@kliniskmedisin.uib.no