Hjem
Click

Utdanning

Masteremne

Grunnkurs klinikk

Mål og innhald

Dette emnet høyrer til studieplanen frå 2005, som vi held på å avvikle. Siste semester for undervisning og ordinær vurdering/eksamen i emnet er våren 2017.

Læringsutbyte

Kunnskap

 • Kjenne til oppbygging av den medisinske journal
 • Kunnskap om kommunikasjon generelt og lege-pasient relasjonen spesielt
 • Kunnskap om lovverk knyttet til helsepersonell og legearbeid inklusiv lege-pasient relasjonen, legejournalen og taushetsplikt
 • Kunnskap om organiseringen av norsk helsevesen
 • Kunnskap om oppbygging og bruk av DIPS elektronisk pasientjournalsystem

Ferdigheter

 • Kunne kommunisere med pasienter, pårørende og kolleger
 • Kunne gjennomføre anamneseopptak og generell organundersøkelse av pasient
 • Ha gjennomført hygiene e-læringskurs
 • Ha gjennomført e-læringskurs for bruk av DIPS elektronisk pasientjounal system

Generell kompetanse

 • Holdning og handling preget av respekt, etikk og empati overfor pasienter og pårørende
 • Holdning og handling preget av respekt for kolleger og andre yrkesgrupper i sykehuset
 • Kunnskap om adekvat påkledning og adferd som medisinerstudent
 • Kunnskap om samhandling mellom yrkesgrupper i helsevesenet

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@kliniskmedisin.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Godkjende øvinger

  Trekkfrist
  01.02.2017