Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Indremedisin blokk 4

 • Studiepoeng12
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMEDIND4-B
 • Antal semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Mål og innhald

Dette emnet høyrer til studieplanen 2005, som vi held på å avvikle.

 • Siste undervisningstermin i emnet haust 2018
 • Siste eksamen i emnet haust 2019

Indremedisinske sykdommer og praktisk håndtering av pasienter med disse sykdommene. I indremedisin inngår subspesialitetene : Kardiologi, Lungemedisin, Infeksjonsmedisin, Nyresykdommer, Blodsykdommer, Fordøyelsessykdommer, Endokrinologi, Medisinsk teknikk

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Klinikker med pasientdemonstrasjoner, forelesninger, kliniske demonstrasjoner, kurs, poliklinikk-konsultasjoner og uketjeneste på post. 2. indremedisinske termin:

4. indremedisinske termin: Klinikker: 53 á 2 timer. Forelesninger: 33 á 1 time (inkl. 17 t rettsmedisin). Kurs: 33 á 2 t. Kliniske demonstrasjoner: 70 á 2 timer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinikker, forelesninger, kliniske demonstrasjoner samt kurs er obligatorisk. Det vil bli foretatt vilkårlig oppmøtekontroll.

Tjenestekort samt kursbevis (terminprøve) må være innlevert før terminen godkjennes.

Læringsutbyte

 Kunnskap

 • Kjenne til patofysiologi, symptomer, funn, diagnostikk og behandling ved vanlige akutte og kroniske indremedisinske symptomer og sykdommer
 • Kjenne til hvordan man basert på det systematiske journalopptak stiller diagnose/differensialdiagnoser og lager plan for utredning og behandling av individuelle pasienter
 • Kjenne indikasjoner  for vanlige biokjemiske prøver og andre supplerende undersøkelser i utredning av vanlige indremedisinske sykdommer
 • Kjenne til grunnleggende farmakologiske prinsipper til bruk i medikamentell behandling av vanlige indremedisinske sykdommer
 • Kunne redegjøre for indikasjoner, kontraindikasjoner og potensielle komplikasjoner til vanlige indremedisinske undersøkelser og prosedyrer

Ferdigheter

 • Beherske mottak av indremedisinsk pasient inklusiv systematisk journalopptak, innlegging av venflon, taking og tolkning av arteriell blodprøve og urinprøve
 • Kunne utføre og tolke EKG i diagnostikk av hjertesykdommer
 • Kunne lage plan for videre utredning og tolke svar på prøvesvar inklusiv biokjemiske og billeddiagnostiske undersøkelser
 • Beherske bruk av DIPS elektronisk pasientjournalsystem til utarbeiding av medisinske dokumenter inklusiv innkomstjournal, epikrise og pasientinformasjonsskriv
 • Kunne håndtere akuttmedisinske situasjoner inklusiv hjerte-lunge redning

Generell kompetanse

 • Profesjonell og respektfull oppførsel i relasjon til kolleger, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende
 • Kunne fremlegge medisinsk informasjon strukturelt, logisk og poengtert i en profesjonell sammenheng, og empatisk og forståelig for pasienter og pårørende
 • Kjenne til kommunikasjon, teamarbeid og organisering ved akuttmedisinske situasjoner
 • Kjenne til organisering av samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste
 • Kjenne til aktuell helselovgivning inklusiv implikasjoner for legearbeid og pasienters rettigheter

Krav til forkunnskapar

Godkjent preklinikk, Grunnkurs klinikk og 1. indremedisinske termin før oppstart 2. indremedisinske termin. Godkjent 1., 2., og 3. indremedisinske termin før oppstart 4. indremedisinske termin.

Læremiddelomtale

Studentene blir gitt anbefalinger i generelle indremedisinske lærebøker samt til enkelte lærebøker, kompendium for grenene av indremedisin.

Vurderingsformer

5 timers skriftlig digital skoleeksamen i indremedisin samt 2 timers muntlig eksamen i indremedisin (6. studieår) vektet 60/40 som gir 1 karakter.

Emneevaluering

Elektronisk evaluering etter hver termin fra studentene med tilbakemelding til den enkelte underviser ved instituttet.

Institutt

Klinisk institutt 2

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@kliniskmedisin.uib.no