Gå til innhold
English A A A
Emne MEVI333

Kulturjournalistikk og kunstkritikk

Undervisningsperiode :

Aktuelle studieprogram

Studiepoeng 15
Undervisningssemester Vår
Fagleg overlapp Full overlapp mot KUNKRIT
Timeplan Se timeplan
Litteraturliste Se litteraturliste

Mål og innhald

Målet er å gi kunnskap om kunstkritikk med fokus på medieinstitusjonane sin praksis m.o.t. kritikk og meldingar av utøvande kunstartar, som til dømes musikk og teater, samt trening i kritikarpraksis.

Sentrale tema i kurset er: Kritikken sin historie og institusjonalisering, analyse av kritikken si sjølvforståing, kriteria og premissar, samt kritikken sine ulike sjangrar.

Læringsutbyte/resultat

Etter fullført emne skal kandidaten kunne

  • gjere greie for kunstkritikken sin historie og institusjonalisering
  • drøfte ulike medieinstitusjonars praksis med omsyn til kritikk og omtalar av litteratur, film og utøvande kunstarter som musikk og teater
  • foreta ein sjølvstendig analyse av kritikkens sjølvforståing, kriterier og premisser, samt av kritikkens ulike sjangre
  • skrive kritikker i ulike sjangre av utvalte kunstarter og kulturuttrykk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Studienivå

Master

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Krav til studierett

Emnet er reservert studentar på masterprogrammet i medievitskap. Studentar ved andre masterprogram kan ta emnet etter søknad.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande.

Fagleg overlapp

Full overlapp mot KUNKRIT

Undervisning og omfang

Førelesingar og rettleiing.

Obligatoriske arbeidskrav

Deltaking på oppgåveseminar

Vurderingsformer

Innlevering av tre skriftlege oppgåver, der to skal vere øvingar i kunstfagleg kritikk basert på observasjon ved konsert, framsyning og liknande. Den tredje er eit essay relatert til pensumlitteratur. Dei skriftlege arbeida vil bli vurdert samla og gitt bokstavkarakter (A-F).

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

Opplegget og undervisninga vert evaluert i slutten av semesteret.

Kontaktinformasjon

studieveileder@media.uib.no