Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Russian Music: Concert Hall to Dance Club

Eksamensinformasjon

  • Klokkeslettet kan bli endret frem til 14 dager før eksamen. Sted for eksamen vil bli publisert 14 dager før.

  • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

    Eksamenssystem
    Inspera
    Digital eksamen