Nettbasert kurs i norsk som andrespråk, trinn 3

Fakta om studiet

EmnekodeNOR-U603
Studiepoeng15
UndervisingssemesterVår, Haust
Undervisingsspråk
Norsk
Antall semester1
Ressursar
TilhørerInstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontor for etter- og videreutdanning
Universitetet i Bergen,
Postboks 7800,
5020 BERGEN
Tlf.: 55 58 20 40
E-post: post@evu.uib.no

Kontaktinformasjon

Kontor for etter- og videreutdanning
Universitetet i Bergen,
Postboks 7800,
5020 BERGEN
Tlf.: 55 58 20 40
E-post: post@evu.uib.no

Mål og innhald

Emnet skal gjere deltakarane i stand til å bruke norsk munnleg og skriftleg med rimeleg god presisjon, både reseptivt og produktivt, i allmenne og faglege samanhengar. Ein vil mellom anna arbeide med norsk språkstruktur, ordforråd og idiomatiske uttrykk. Ein vil ta opp ulike tema gjennom kurset, og deltakarane vil få kunnskap om og innsikt i tema som norsk geografi, historie, litteratur og aktuelle samfunnspørsmål.

Mål og innhald

Emnet skal gjere deltakarane i stand til å bruke norsk munnleg og skriftleg med rimeleg god presisjon, både reseptivt og produktivt, i allmenne og faglege samanhengar. Ein vil mellom anna arbeide med norsk språkstruktur, ordforråd og idiomatiske uttrykk.

Ein vil ta opp ulike tema gjennom kurset, og deltakarane vil få kunnskap om og innsikt i tema som norsk geografi, historie, litteratur og aktuelle samfunnspørsmål.

Læringsutbyte/resultat

Ved fullført kurs skal deltakarane kunne snakke norsk med ein god uttale. Dei skal kunne føre ein fagleg diskusjon på relativt flytande norsk. Dei skal kunne uttrykke seg skriftleg om allmenne og faglege emne utan feil som hindrar at meininga kjem fram. Dei skal

Læringsutbyte/resultat

Ved fullført kurs skal deltakarane kunne snakke norsk med ein god uttale. Dei skal kunne føre ein fagleg diskusjon på relativt flytande norsk. Dei skal kunne uttrykke seg skriftleg om allmenne og faglege emne utan feil som hindrar at meininga kjem fram. Dei skal også kunne forstå førelesningar på norsk og ta notat, lese og forstå norske fagbøker, aviser og skjønnlitteratur.

Undervisningssemester

Vår eller haust

Undervisningssemester

Vår (eller haust).

Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.

Krav til studierett

Eige opptak til NOR-U603.

Krav til studierett

 Eige opptak til NOR-U603.

Krav til forkunnskapar

Deltakarane må ha bestått NOR-U2 eller dokumentere tilsvarande nivå for å kunne begynne på trinn 3. Deltakarane må ha tilgang til datamaskin med oppkopling mot Internett og e-post.

Krav til forkunnskapar

Deltakarane må ha bestått NOR-U2 eller dokumentere tilsvarande nivå for å kunne begynne på trinn 3. Deltakarane må ha tilgang til datamaskin med oppkopling mot Internett og e-post.

Tilrådde forkunnskapar

-

Fagleg overlapp

Det er fagleg overlapp mellom NOR-U603 og NOR-U3. Det er også delvis overlapp mellom NOR-U603 og NOR-U2/3. Desse to emna kombinert kan maksimalt gje 30 studiepoeng.

Fagleg overlapp

Det er fagleg overlapp mellom NOR-U603 og NOR-U3.
Det er også delvis overlapp mellom NOR-U603 og NOR-U2/3. Desse to emna kombinert kan maksimalt gje 30 studiepoeng.

Undervisning og omfang

Det er eit deltidsstudium over ett eller to semester. All undervisning og rettleiing er nettbasert. Kurset vil innehalde både lærarinvolverte, individuelle og gruppebaserte aktivitetar.

Det vil vere synkrone nettmøte med lærar. Her vil det være undervisning, diskusjonar og nettprat til bestemte tider. Det vil og vere debattforum, gruppearbeid og innlevering av skriftlege oppgåver.

Deltakarane vil få tilgang til ein database med bl.a. tekstar og interaktive oppgåver.

Undervisning og omfang

Det er eit deltidsstudium over ett eller to semester. All undervisning og rettleiing er nettbasert. Kurset vil innehalde både lærarinvolverte, individuelle og gruppebaserte aktivitetar.

Det vil vere synkrone nettmøte med lærar. Her vil det være undervisning, diskusjonar og nettprat til bestemte tider. Det vil og vere debattforum, gruppearbeid og innlevering av skriftlege oppgåver.

Deltakarane vil få tilgang til ein database med bl.a. tekstar og interaktive oppgåver.

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakarane må i løpet av kurset levere minst sju individuelle mappetekstar. Oppgåvene skal godkjennast av læraren.

Det er obligatorisk deltaking på nettmøte med lærar. Dei som har meir enn 25% fråvær, vil ikkje få gå opp til eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakarane må i løpet av kurset levere minst sju individuelle mappetekstar. Oppgåvene skal godkjennast av læraren. Det er obligatorisk deltaking på nettmøte med lærar. Dei som har meir enn 25% fråvær, vil ikkje få gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Kurset blir avslutta med skriftleg og munnleg eksamenn. Det vert gjeve ein samla karakter.

Vurderingsformer

Kurset blir avslutta med skriftleg og munnleg eksamenn. Det vert gjeve ein samla karakter.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Læremiddelomtale

Kursmaterialet er i hovudsak nettbasert, og deltakarane vil få tilgang til ein database med tekstar, interaktive oppgåver, grammatikk, ordforklaringar, lyd- og biletmateriale. Etter behov vil ein nytte ekstra tekstmateriell (kompendium, grammatikk osv.)

Læremiddelomtale

Kursmaterialet er i hovudsak nettbasert, og deltakarane vil få tilgang til ein database med tekstar, interaktive oppgåver, grammatikk, ordforklaringar, lyd- og biletmateriale.

Etter behov vil ein nytte ekstra tekstmateriell (kompendium, grammatikk, osv.)

Undervisningsstad

Fjernundervisning på internett.

Undervisningsstad

 Fjernundervisning på internett.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med instituttet sine retningsliner og UiB sitt

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med instituttet sine retningsliner og UiB sitt kvalitetssikringssystem.