Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Nettbasert kurs i norsk (bokmål) som andrespråk, trinn 3

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeNOR-U603
  • Talet på semester1
  • Språk Norsk
  • Ressursar

Beskrivelse

Dette er et nettbasert kurs på deltid for deg som har et annet morsmål, og som vil styrke kompetansen din i norsk. Fullført og bestått kurs vil tilfredsstille kravene til norskkunnskaper ved opptak til norske universiteter og høyskoler. Studiet vil også styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet når du søker jobber med krav til gode norskkunnskaper.

Kurset er et deltidsstudium over ett semester og gir 15 studiepoeng. Det vil si 50 % studieprogresjon sammenlignet med et fulltidsstudium. Deler av kurset kan overlappe med andre norskkurs ved Universitetet i Bergen eller andre læresteder, dette vil i såfall gi redusert studiepoenguttelling for dette kurset .

NB! Dette kurset vil ikke gå våren 2018.

Nærmere informasjon får du ved å ta kontakt med UiB Videre. E-post og tlf.nr finner du i menyen til høyre.

Målgruppe

Du som har et annet morsmål og som allerede har en viss kompetanse i norsk, men som trenger bedre norskkunnskaper, enten i forbindelse med jobb/jobbsøking eller for å få opptak til norske universiteter eller høyskoler med krav om trinn 3-eksamen.

Undervisning

All undervising og veiledning går via nett og omfatter både lærerstyrte aktiviteter, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Det blir arrangert nettmøter med lærer. Nettmøtene omfatter undervising, diskusjoner og samtaler til fastsatte tider en ettermiddag/kveld i uken. Kursdeltakerne må også levere skriftlige oppgaver.

Studentene vil bli delt inn i grupper, med 60-90 min. undervisning for hver gruppe. Gruppeinndeling og nøyaktig undervisningstidspunkt for din gruppe vil du få informasjon om ved studiestart.

Vurdering / eksamen

Kurset blir avsluttet med en muntlig og en skriftlig eksamen. Det blir gitt en samlet karakter. For å få gå opp til eksamen må de obligatoriske kravene til deltakelse være oppfylt:

- Studentene må i løpet av kurset levere minst sju individuelle mappetekster. Oppgavene skal godkjennes av lærer.

- Det er obligatorisk deltakelse på nettmøtene med lærer. Studenter som deltar mindre enn 75 % av tiden får ikke gå opp til eksamen.

Krav til datautstyr

Studentene må ha tilgang til datamaskin med oppkobling til internett og e-post. Det er også nødvendig med høretelefoner og mikrofon med USB-kontakt, som gir best kvalitet.

Studiefinansiering

Studiet er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkere må ha bestått emnet NOR-U2 eller dokumentere tilsvarende nivå for å kunne begynne på trinn 3. Tilsvarende kunnskaper vil si:

- Bestått trinn 2 fra andre høyskoler eller universitet
- Bestått ny digital norskprøve med nivå B1 som resultat i alle delferdigheter

Søkere må ha bestått NOR-U2, trinn 2-eksamen eller ny digital norskprøve B1 høsten 2016 eller senere for å kvalifisere til opptak.

Søkere under 25 år må i tillegg dokumentere generell studiekompetanse fra Norge, eventuelt tilsvarende godkjent kompetanse fra andre land.

Søkere uten norsk personnummer må i tillegg legge ved kopi av de to første sidene i passet sitt.

Det er 20 studieplasser på dette kurset. Dersom det er flere enn 20 søkere når søknadsfristen går ut, blir studieplassene tilbudt etter loddtrekning.

Du må laste opp dokumentasjon på bestått NOR-U2, trinn 2-eksamen eller ny digital norskprøve B1 høsten 2016 eller senere, samtidig som du søker plass på kurset

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
55 58 69 55
nettnorsk@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs