Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Elektromagnetisme og optikk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i elektromagnetisme og optikk med spesiell vekt på følgjande tema: Elektriske felt og elektriske straumar, magnetfelt og induksjon, grunnleggjande elektriske kretsar, Maxwell sine likningar og elektromagnetiske bølgjer, geometrisk optikk, fysikalsk optikk, interferens og diffraksjon.

Læringsutbyte

Ved fullført emne PHYS112 skal studenten kunne

 • forklare sentrale omgrep, lover og forklaringsmodellar innan elektrisitetslære, elektromagnetisme og optikk
 • bruke grunnleggjande lover og samanhengar til å løyse oppgåver innan elektrisitetslære, elektromagnetisme og optikk
 • teikne skisser som systematiserer problemstillingen i slike oppgåver.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS111 og MAT212. MAT212 kan lesast parallelt.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timer. Midtvegseksamen eller annen midtveisaktivitet kan gjelde inntil 25% av endelig karakter.Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar, matematisk formelsamling og 5 A4-sider med studentane sine eigne notat. Notatane kan vere hand- eller maskinskrivne, men må kunne lesast utan hjelpemiddel som forstørringsglas. Studentane har sjølv ansvar for å sjekke at deira kalkulator er godkjend i fakultetets eksamensreglement.

I semester hvor undervisning ikke tilbys gjelder avsluttende eksamen 100% av endelig karakter

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

PHYS102: 3stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ift.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og midtsemestereksamen

  Trekkfrist
  29.11.2017
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   13.12.2017, 09:00
   Varigheit
   4 timer
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen