Examen facultatum - Innføring i samanliknande politikk

Fakta om studiet

EmnekodeSAMPOL100
Studiepoeng10
UndervisingssemesterHaust
Undervisingsspråk
Norsk
Antall semester1
Ressursar
TilhørerInstitutt for sammenliknende politikk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@isp.uib.no / 55583316

Mål og innhald

Emnet gir ein introduksjon til historia til faget, sentrale problem, tilnærmingar og metodar i samanliknande politikk.

Læringsutbyte/resultat

Etter å ha avslutta emnet skal studenten kunne:

  • Gje oversikt over faget samanliknande politikk og gjere greie for dei sentrale omgrep og problemstillingar faget arbeider med.
  • Bruke sentrale omgrep i faget samanliknande politikk som verktøy til å forstå aktuelle politiske hendingar i ei samfunnsvitskapleg ramme.

Undervisningssemester

Haust

Eksamenssemester

Haust

Studienivå

Bachelor

Institutt

Institutt for samanliknande politikk

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Fagleg overlapp

Emnet overlappar 10 studiepoeng med POLØK100.

For å få ein bachelorgrad ved Det samfunnsvitskaplige fakultet må minimum 10 / maksimum 20 studiepoeng innføringsemne/exfac-emne vere avlagt (utanom ex.phil.). SV-fakultetet har følgjande innføringsemne/exfac-emne: SV100, AORG100, ECON100, GEO100, GLOB101, INFO100, MEVI100, SAMPOL100, SANT101 og SOS100. Exfac-emne frå andre fakultet/institusjonar gir fritak for dette gradskravet.

Undervisning og omfang

Førelesingar og seminar.

Minimum 20 førelesingar.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Vurderingsformer

6 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Emnet evaluerast regelmessig.