Home
Click

Employee Pages

Recent messages for employees

General
The Card Center moves to new premises in the Student Center Monday 3 July - occasionally unavailable due to missing networks etc. this date. www.uib.no/en/foremployees/109002/cardcenter-moving-3th-july
3 days ago
General
Campusbussen avvikler sommerferie f.o.m. 26.juni t.o.m. fredag 4.august www.uib.no/foransatte/108809/campusbussen-og-ferieavvikling-sommeren-2017
1 week ago
General
Parkeringsplassene ved Jahnebakken 3 blir midlertidig stengt fredag 16. juni 2017 www.uib.no/foransatte/108796/midlertidig-stenging-av-parkerings-plassene-ved-jahnebakken-3
1 week ago
General
The Division of Human Resources is closed June 12- 13 due to a seminar.
2 weeks ago
General
UiBs CIM-installasjon er flyttet til ny server. Du må ta i bruk følgende url/nettadresse når du skal logge inn i CIM: https://uib-cim.no/
4 weeks ago
General
Survey med fokus på tjenester knyttet til bygg og arealer. Det blir sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte i et utvalg bygg www.uib.no/foransatte/108172/survey-med-fokus-på-tjenester-knyttet-til-bygg-og-arealer
1 month ago
General
Fra 22.mai får Campusbussen nytt stoppested ved KMD i Møllendalsveien 61 og noen endringer i rutetider. uib.no/foransatte/107953/campusbussen-nytt-stoppested-og-endring-i-rute
1 month ago
General
New application period for the cottages at Ustaoset and Tingviken - autumn 2017 www.uib.no/en/foremployees/107864/new-application-period-cottages-ustaoset-and-tingviken-autumn-2017
1 month ago
General
The Card Centre is unmanned 11 May 2017 due to HES arrangement Please send us planned matters prior to this date
1 month ago
General
Nå kan du bruke Issuetracker når du vil ha hjelp eller veiledning fra Kommunikasjonsavdelingen. www.uib.no/foransatte/107409/kontakt-kommunikasjonsavdelingen
1 month ago

Pages